Архив – конкурси 2023

Идентификационен номер: № 03/2023

Относно: Обявяване на конкурс за длъжността “Заместник директор”

Щатни бройки, за които е обявен конкурс: 1

Правоотношение: Трудово правоотношение

Правно основание: чл.91 от Кодекса на труда,във връзка с чл. 7 ал. 2 от Устройствения правилник на РЗИ

Документ

Дата на публикуване

1

Обявление

28.07.2023г.

2

Заповед рег. № 15-08-6 / 31.08.2023г.

31.08.2023г.

3

 

 

4

 

 

 

 

Идентификационен номер на електронната преписка № 02/2023

Относно: Обявяване на конкурс за длъжността “Главен експерт”, дирекция “Медицински дейности”, с място на работа – град София, ул. “Димитър Моллов” №1, РКМЕ към РЗИ-Софийска област

Щатни бройки, за които е обявен конкурс: 1

Правоотношение: Служебно правоотношение

Правно основание: чл.10а от ЗДСл и чл.14 от НПКПМДС

 

Документ

Дата на публикуване

1

Обявление

07.03.2023г.

2

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

 

3

Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС

 

4

Декларация за лични данни

 

5

Списъци на допуснати и недопуснати кандидати  

 

6

Съобщение за дата, час и място на провеждане на конкурсен изпит – ТЕСТ  

 

 7

Система за определяне на резултатите

 

 8

Съобщение за дата, час и място на провеждане на конкурсен изпит – ИНТЕРВЮ

 

 9

Класиране

Прекратен поради неявяване на кандидат/и

 

 

Идентификационен номер на електронната преписка № 01/2023

Относно: Обявяване на конкурс за длъжността “Директор на дирекция”, дирекция “Надзор на заразните болести”

Щатни бройки, за които е обявен конкурс: 1

Правоотношение: Служебно правоотношение

Правно основание: чл.10а от ЗДСл и чл.14 от НПКПМДС

 

Документ

Дата на публикуване

1

Обявление

16.02.2023

2

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

 

3

Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС

 

4

Декларация за лични данни

 

5

Списъци на допуснати и недопуснати кандидати

 

6

Съобщение за дата, час и място на провеждане на конкурсен изпит – ТЕСТ

 

 7

Система за определяне на резултатите

 

 8

Съобщение за дата, час и място на провеждане на конкурсен изпит – ИНТЕРВЮ

 

 9

Класиране

Прекратен поради неявяване на кандидат/и

 

 

Идентификационен номер на електронната преписка №

Относно: Процедура за назначаване на държавен служител

Правно основание: “Процедура по мобилност” по чл.81а от ЗДСл

Документ

Дата на публикуване

1

Заповед

 

2

Критерии

 

3

Заявление за участие