Архив – конкурси 2023

Идентификационен номер на електронната преписка № 09/2023

Относно: Обявяване на конкурс за длъжността “ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР”, в отдел “Надзор на заразните болести”, с място на работа – РЗИ-Софийска област, гр. София, бул. „Акад. Иван Ев. Гешов № 15“

Щатни бройки, за които е обявен конкурс: 1

Правоотношение: Служебно правоотношение

Правно основание: чл.10а от ЗДСл и чл.14 от НПКПМДС

 

Документ

Дата на публикуване

1

Обявление

20.12.2023г.

2

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

20.12.2023г.

3

Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС

20.12.2023г.

4

Декларация за лични данни

20.12.2023г.

5

Списъци на допуснати и недопуснати кандидати

10.01.2024г.

 6

Съобщение за дата, час и място за провеждане на ТЕСТ и ИНТЕРВЮ

11.01.2024г.

 7

Система за определяне на резултатите

18.01.2024г.

 8

Класиране

 

 

Идентификационен номер на електронната преписка № 08/2023

Относно: Обявяване на конкурс за длъжността “Началник на отдел”, в отдел “Държавен здравен контрол”, дирекция “Обществено здраве”, с място на работа – РЗИ-Софийска област

Щатни бройки, за които е обявен конкурс: 1

Правоотношение: Служебно правоотношение

Правно основание: чл.10а от ЗДСл и чл.14 от НПКПМДС

 

Документ

Дата на публикуване

1

Обявление

09.11.2023г.

2

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

09.11.2023г.

3

Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС

09.11.2023г.

4

Декларация за лични данни

09.11.2023г.

5

Списъци на допуснати и недопуснати кандидати

29.11.2023г.

6

Съобщение за дата, час и място на провеждане на конкурсен изпит – ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ

01.12.2023г.

 7

Система за определяне на резултатите

13.12.2023г.

 8

Класиране

 

 

Идентификационен номер на електронната преписка № 07/2023

Относно: Процедура за подбор при мобилност по реда на чл. 81а от ЗДСл, за заемане на длъжността “ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” в дирекция “Медицински дейности”, Регионална здравна инспекция – Софийска област

Щатна бройка: 1

Правоотношение: Служебно правоотношение

Правно основание: “Процедура по мобилност” по чл.81а от ЗДСл

Документ

Дата на публикуване

1

Заповед

15.09.2023г.

2

Обявление

15.09.2023г.

3

Критерии

15.09.2023г.

4

Заявление за участие

15.09.2023г.

Идентификационен номер на електронната преписка № 06/2023

Относно: Обявяване на конкурс за длъжността “ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” в дирекция “Медицински дейности”, Регионална здравна инспекция – Софийска област

Място на работа: гр. София, ул. “Димитър Моллов” 1 РКМЕ към РЗИ-Софийска област

Щатни бройки, за които е обявен конкурс: 1

Правоотношение: Служебно правоотношение

Правно основание: чл.10а от ЗДСл и чл.14 от НПКПМДС

 

Документ

Дата на публикуване

1

Обявление

12.09.2023г.

2

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

12.09.2023г.

3

Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС

12.09.2023г.

4

Декларация за лични данни

12.09.2023г.

5

Списъци на допуснати и недопуснати кандидати

 

6

Съобщение за дата, час и място на провеждане на конкурсен изпит – ТЕСТ

 

 7

Система за определяне на резултатите

 

 8

Съобщение за дата, час и място на провеждане на конкурсен изпит – ИНТЕРВЮ

 

 9

Прекратен със заповед № РД-15-08-13 от 28.09.2023г.

29.09.2023г.

Идентификационен номер на електронната преписка № 05/2023

Относно: Обявяване на конкурс за длъжността “ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР” в дирекция “Надзор на заразните болести”, Регионална здравна инспекция – Софийска област, гр. София, бул. „Акад. Иван Ев. Гешов“ № 15

Щатни бройки, за които е обявен конкурс: 1

Правоотношение: Служебно правоотношение

Правно основание: чл.10а от ЗДСл и чл.14 от НПКПМДС

 

Документ

Дата на публикуване

1

Обявление

05.09.2023г.

2

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

05.09.2023г.

3

Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС

05.09.2023г.

4

Декларация за лични данни

05.09.2023г.

5

Списъци на допуснати и недопуснати кандидати

 

6

Съобщение за дата, час и място на провеждане на конкурсен изпит – ТЕСТ

 

 7

Система за определяне на резултатите

 

 8

Съобщение за дата, час и място на провеждане на конкурсен изпит – ИНТЕРВЮ

 

 9

Прекратен със заповед № РД-15-08-12 от 20.09.2023г.

29.09.2023г.

Идентификационен номер на електронната преписка № 04/2023

Относно:  Обявяване на конкурс за длъжността “ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ” , дирекция “Надзор на заразните болести”, Регионална здравна инспекция – Софийска област, гр. София, бул. „Акад. Иван Ев. Гешов“ № 15

Щатни бройки, за които е обявен конкурс: 1

Правоотношение: Служебно правоотношение

Правно основание: чл.10а от ЗДСл и чл.14 от НПКПМДС

 

Документ

Дата на публикуване

1

Обявление

05.09.2023

2

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

05.09.2023

3

Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС

05.09.2023

4

Декларация за лични данни

05.09.2023

5

Списъци на допуснати и недопуснати кандидати

26.09.2023

 6

Изисквания към концепцията и критериите за преценка

29.09.2023

 7        Списъци на допуснати и недопуснати кандидати до защита на концепцията

19.10.2023

 8

Класиране

30.10.2023

Идентификационен номер: № 03/2023

Относно: Обявяване на конкурс за длъжността “Заместник директор”

Щатни бройки, за които е обявен конкурс: 1

Правоотношение: Трудово правоотношение

Правно основание: чл.91 от Кодекса на труда,във връзка с чл. 7 ал. 2 от Устройствения правилник на РЗИ

Документ

Дата на публикуване

1

Обявление

28.07.2023г.

2

Заповед рег. № 15-08-6 / 31.08.2023г.

31.08.2023г.

3

 

 

4

 

 

Идентификационен номер на електронната преписка № 02/2023

Относно: Обявяване на конкурс за длъжността “Главен експерт”, дирекция “Медицински дейности”, с място на работа – град София, ул. “Димитър Моллов” №1, РКМЕ към РЗИ-Софийска област

Щатни бройки, за които е обявен конкурс: 1

Правоотношение: Служебно правоотношение

Правно основание: чл.10а от ЗДСл и чл.14 от НПКПМДС

 

Документ

Дата на публикуване

1

Обявление

07.03.2023г.

2

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

 

3

Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС

 

4

Декларация за лични данни

 

5

Списъци на допуснати и недопуснати кандидати  

 

6

Съобщение за дата, час и място на провеждане на конкурсен изпит – ТЕСТ  

 

 7

Система за определяне на резултатите

 

 8

Съобщение за дата, час и място на провеждане на конкурсен изпит – ИНТЕРВЮ

 

 9

Класиране

Прекратен поради неявяване на кандидат/и

 

 

Идентификационен номер на електронната преписка № 01/2023

Относно: Обявяване на конкурс за длъжността “Директор на дирекция”, дирекция “Надзор на заразните болести”

Щатни бройки, за които е обявен конкурс: 1

Правоотношение: Служебно правоотношение

Правно основание: чл.10а от ЗДСл и чл.14 от НПКПМДС

 

Документ

Дата на публикуване

1

Обявление

16.02.2023

2

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

 

3

Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС

 

4

Декларация за лични данни

 

5

Списъци на допуснати и недопуснати кандидати

 

6

Съобщение за дата, час и място на провеждане на конкурсен изпит – ТЕСТ

 

 7

Система за определяне на резултатите

 

 8

Съобщение за дата, час и място на провеждане на конкурсен изпит – ИНТЕРВЮ

 

 9

Класиране

Прекратен поради неявяване на кандидат/и

Идентификационен номер на електронната преписка №

Относно: Процедура за назначаване на държавен служител

Правно основание: “Процедура по мобилност” по чл.81а от ЗДСл

Документ

Дата на публикуване

1

Заповед

 

2

Критерии

 

3

Заявление за участие