Медицински дейности

ДЕЙНОСТИ НА ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ“

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

 • Проверки във връзка с регистрация на лечебни заведения и промяна в обстоятелствата
 • Проверки във връзка с издаването на разрешения за лечебна дейност на лечебните заведения
 • Издаване на служебна бележка за сключване на договор с РЗОК
 • Регистрация на лица, практикуващи неконвенционални методи за лечение
 • Заличаване на лица, практикуващи неконвенционални методи за лечение
 • Заповеди за Лекарски консултативни комисии

РКМЕ

 • Организира и контролира дейността по медицинската експертиза и на регионалната картотека на медицинската експертиза

АПТЕКИ, ДРОГЕРИИ И ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

 • Разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти
 • Проверка във връзка с издаване лицензии за търговия на едро и дребно и съхранение на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества
 • Рецептурни бланки за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества
 • Формуляри за аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества
 • Заключение за спазени изисквания за помещение за търговия на едро с лекарствени продукти
 • Заключение за спазени изисквания за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека
 • Регистрация на дрогерия
 • Становище за унищожаване на лекарства