Заповеди на МЗ за противоепидемични мерки

Заповед №  РД-01-398/ 17.08.2022 г. на МЗ за противоепидемични мерки

Заповед  № РД 01-397/17.08.2022 г. на МЗ за поставяне под задължителна изолация и карантина

Заповед № РД-01-384/09.08.2022г.

Заповед № РД-01-221/03.06.2022г.

Заповед № РД-01-138/ 17.03.2022 г. за изменение на Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г.,изменена със Заповед № РД-01-991 от 02.12.2021 г., Заповед № РД-01-88 от 15.02.2022 г., Заповед № РД-01-103 от 22.02.2022 г., Заповед № РД-01-110 от 25.02.2022 г. и Заповед № РД-01-125 от 9.03.2022 г.

Заповед № РД-01-125/ 09.03.2022 г. за изменение на Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г., изменена със Заповед № РД-01-991 от 02.12.2021 г., Заповед № РД-01-88 от 15.02.2022 г., Заповед № РД-01-103 от 22.02.2022 г. и Заповед № РД-01-110 от 25.02.2022 г.

Заповед РД-01-103/22.02.2022 г.  за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г., изменена със Заповед № РД-01-991 от 2.12.2021 г. и Заповед № РД-01-88 от 15.02.2022 г

Заповед № РД-01-88/ 15.02.2022 за изменение на Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г., изменена със Заповед № РД-01-991 от 02.12.2021 г.

Заповед № РД-01-991/ 02.12.2021г. за изменение на Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021г.

ЗАПОВЕД 26.11.2021 г. X РД-01-973/ 26.11.2021

Заповед РД-01-915 от 09.11.2021г.

Заповед РД-01-890 от 03.11.2021г.

Заповед РД-01-861 от 21.10.2021г.

Заповед РД-01-856 от 19.10.2021г.

Заповед РД-01-748 от 02.09.2021 г.