РЗИ – Софийска област провежда пилотно проучване за отношението на децата от предучилищна възраст към предлаганото седмично меню в детските градини на обалстта

РЗИ – Софийска област провежда пилотно проучване относно отношението на децата от предучилищна група в детските градини на Софийска област към седмичното меню

Хранителното поведение на индивида или на дадена общностна група, е не само състояние, но и процес, който се изменя от различни информационни послания, модели и теории. Изборът на храни се повлиява от възрастта, пола, образователен и здравен статус, вкусови предпочитания, и семеен доход.

Повишаване информираността на населението от Софийска област за рисковете за здравето, свързани с рисковия фактор „нездравословното хранене“ и подпомагането на правилен избор на собствен стил и начин на хранене, максимално близък до здравословния, води до намаляване на честотата и смъртността от хронични неинфекциозни болести – сърдечно-съдови, мозъчно-съдови, хронично обструктивна белодробна болест, диабет тип 2, онкологични заболявания и други системни заболявания, каквато е остеопорозата.

Здравословният хранителният модел, базиран върху съвременните постижения на науката за хранене и диететика е от голяма важност за общественото здраве. Той се формира в семейна среда и се надгражда в детски и учебни заведения, където е подчинен на действащата у нас нормативна база за организираното хранене на подрастващите. Посредством конвенционални и дигитални подходи у подрастващите се формират и възпитават нагласи и навици за пълноценно и балансирано хранене с правилно разпределени основни градивни вещества, витамини и минерали. Съобразяването и отчитането на собственото мнение на децата, посещаващи градините, дали харесват и консумират предложените ястия, плодове и зеленчуци е от съществено значение за тяхното възприемане или отхвърляне. Ключова роля има и мнението на родителите, които от една страна могат да насърчават, а от друга – не винаги подпомагат затвърждаването на здравословни хранителни навици у децата в семейна среда.

В тази връзка, през четвъртото тримесечие на годината, РЗИ-Софийска област инициира провеждане на две анкетни проучвания, свързани с отношението на децата и родителите към предлаганите седмични менюта в детските заведения. Едното анкетиране ще бъде проведено с деца от подготвителните групи на детските градини, които ще отговарят на въпроса – дали харесват и консумират предлаганата храна, или – не я харесват и не я консумират. Въпросите се отнасят поотделно за всяко от 4-те хранителни приема за деня: сутрешна закуска, подкрепителна закуска, обяд и следобедна закуска. Второто проучване ще се проведе с родителите на децата, в посока дали децата са се хранили добре в детската градина, или ги прибират вкъщи гладни .

Проучването ще стартира пилотно в две детски градини в гр. Елин Пелин – ДГ „Здравец“ и ДГ „Радост“. До края на годината ще бъдат анкетирани 6 – годишните деца, които още от 3-годишна възраст се хранят организирано с ястия, приготвени по утвърден от МЗ рецептурник. В резултат на целенасочено провежданите здравно-образователни дейности, фокус-групата на децата от предучилищна възраст вече имат придобити първоначални знания и умения за „вредните“ и „полезни“ храни.

Анкета

за проучване мнението на децата от детските градини за храната, която се предлага в седмичното им меню

В рамките на 1 месец, след всяко хранене под формата на ежедневна игра, децата ще гласуват, като всяко едно от тях поставя в купа усмихнато лице на човече /емотикон/ – в случай, че е харесало храната и намръщено лице на човече, в случай, че не я харесало.

J – харесва миL – не ми харесва

Отчитането ще се осъществява от учителите ежедневно, в съответствие с личното мнение и гласуване на децата, с последващо обсъждане дали включените в менюто храни са здравословни.

Анкета

за проучване мнението на родителите на децата от детските градини за храната, която се предлага в седмичното им меню

  1. Колко често детето Ви съобщава, че не е харесало храната в градината и не я е консумирало? (Моля, отбележете по един отговор на всеки ред)

Всеки ден ; 4-6 дни седмично ; 1-3 дни седмично ; никога

  1. Колко често детето Ви консумира топла, сготвена храна вкъщи /месо, риба, яйца, млечни, зърнени храни, бобови храни, ядки, плодове и зеленчуци/, когато не посещава детско заведение ? (Моля, отбележете по един отговор на всеки ред) Всеки ден ; 4-6 дни седмично ; 1-3 дни седмично ; никога