Вирусен Хепатит А

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Гр. София, 1431, бул. Акад. Иван Гешов № 15 e-mail: rzi_so@rzi-sfo.bg
Тел. 02/807 87 00;
факс: 02/807 87 10 www.rzi-sfo.com


ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ ОТ ВИРУСЕН ХЕПАТИТ ТИП А
И ДА НЕДОПУСНЕМ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО МУ

От края на месец август 2019 г. са регистрирани няколко случая на Хепатит А от гр. Ихтиман и от общините Своге и Правец. Вирусният хепатит тип А е инфекциозно заболяване, характеризиращо се с увреждане на черния дроб, поява на жълтеница и склонност към епидемично разпространение. Причинява се от хепатит А вируса, който е с висока устойчивост в околната среда.
Разпространява се предимно през есенно-зимния сезон и засяга най-често деца до 14-годишна възраст и лица, живеещи при лоши битови условия, без изградени хигиенни навици. Затова е и известен като “болестта на мръсните ръце”.
Заразяването става от инфектиран човек. Болният човек отделя вируса в голямо количество чрез изпражненията си.

Пътищата на предаване на хепатит А вируса са:

 • по контактно-битов път – при попадане на вируси по предмети и битови принадлежности, използвани от болния;
 • по хранителен – чрез консумация на замърсени с хепатитния А вирус хранителни продукти, неизмити плодове и зеленчуци и храни, замърсени при приготвянето им;
 • по воден път – чрез замърсена с вируса питейна вода, пиене или поглъщане на замърсена вода /дори под формата на ледени кубчета/;
 • Рискови са също недобре поддържаните басейни, както и езера, реки и др. места, където се оттичат канални води.
 • Човек може да се зарази при случайно поглъщане на фекално замърсена вода от непроверен водоизточник.

Клинично протичане

При типичните случаи болестта протича в три стадия: начален, жълтеничен и възстановителен.
Заболяването се развива след скрит период, който продължава от 15 до 45 дни.
Началната фаза продължава 4-7 дни и започва с нехарактерни признаци:

 • Повишена температура, намален апетит, гадене;
 • Отпадналост, лесна уморяемост, болки в ставите и мускулите;
 • При децата често има диария, при възрастните – запек;
 • Тежест в дясното подребрие, по-рядко болка;

Началната фаза може да протече като грипоподобно заболяване.
Към края на тази фаза се появяват насочващи симптоми – тъмна като бира урина, светли изпражнения, може да се появи сърбеж. Забелязва се пожълтяване на склерите, а в последствие и на кожата.
Заболяването може да протече и без жълтеница или с внезапна поява на жълтеница. Ето защо при всяко съмнение за заболяване от вирусен хепатит трябва да се направи консултация с лекар.
Лечението на болните се извършва задължително в болница, с оглед тежестта на инфекцията и ограничаване на разпространението й.


В дома на заболелия се извършва дезинфекция.
Съдовете за храна, приборите за хранене, личните вещи и бельото на болния се обеззаразяват с дезинфекционни препарати.
Контактните на болния, подлежат на медицинско наблюдение за 45 дни. Наблюдението се извършва от личните лекари.
Вирусният хепатит тип А е заболяване, за което има ваксина. Същата е препоръчителна и не се осигурява безплатно от РЗИ.

Кои са профилактичните мерки и как да се предпазим:

 • Спазване на добра лична хигиена – редовно старателно измиване на ръцете със сапун и вода –
 • преди хранене;
 • след ползване на тоалетна;
 • след смяна на пелена;
 • след галене или докосване на животни или изпражненията им
 • преди приготвяне на храна
 • преди и след работа със сурово месо, птица или риба
 • преди хранене
 • преди и след допир до лице, което е болно или ранено
 • след боравене с боклука
 • преди пипане на очите като например поставяне или сваляне на контактни лещи
 • при ползване на обществена тоалетна
 • Обилно измиване на суровите плодове и зеленчуци с течаща вода;
 • Съблюдаване на добра хигиена при приготвяне на храната;
 • Използва се вода за пиене и миене само от сигурни източници;
 • Поддържане на добра хигиена в жилището;
 • В детските и учебни заведения да се извършва ежедневно текуща дезинфекция.


За да се предпазим от хепатит А и за недопускане на разпространението му, РЗИ – Софийска област препоръчва стриктно спазване на хигиенните правила за лична хигиена, хигиена на дома и на обществените места.