Конкурси

Идентификационен номер: № 07/2024

Относно: Обявяване на конкурс за длъжността “ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР”

Щатни бройки, за които е обявен конкурс: 1

Правоотношение: Трудово правоотношение

Правно основание: чл.91 от Кодекса на труда,във връзка с чл. 7 ал. 2 от Устройствения правилник на РЗИ

Документ

Дата на публикуване

1

Обявление

17.06.2024г.

2 

 

3

 

 

4

 

 

Идентификационен номер на електронната преписка № 06/2024

Относно: Обявяване на конкурс за длъжността “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в дирекция „Обществено здраве“, oтдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“

Място на работа: РЗИ-Софийска област, гр. София, бул. „Акад. Иван Ев. Гешов № 15

Щатни бройки, за които е обявен конкурс: 1

Правоотношение: Служебно правоотношение

Правно основание: чл.10а от ЗДСл и чл.14 от НПКПМДС

 

Документ

Дата на публикуване

1

Обявление

07.06.2024г.

2

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

07.06.2024г.

3

Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС

07.06.2024г.

4

Декларация за лични данни

07.06.2024г.

5

Списъци на допуснати и недопуснати кандидати

24.06.2024г.

6

Съобщение за дата, час и място на провеждане на ТЕСТ и ИНТЕРВЮ

25.06.2024г.

 7

Система за определяне на резултатите

02.07.2024г.

 8

Класиране

04.07.2024г.

Идентификационен номер на електронната преписка № 05/2024

Относно: Обявяване на конкурс за длъжността “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”, Регионална здравна инспекция – Софийска област

Място на работа: РЗИ-Софийска област, гр. София, бул. „Акад. Иван Ев. Гешов № 15

Щатни бройки, за които е обявен конкурс: 1

Правоотношение: Служебно правоотношение

Правно основание: чл.10а от ЗДСл и чл.14 от НПКПМДС

 

Документ

Дата на публикуване

1

Обявление

07.06.2024г.

2

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

07.06.2024г.

3

Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС

07.06.2024г.

4

Декларация за лични данни

07.06.2024г.

5

Списъци на допуснати и недопуснати кандидати

24.06.2024г.

6

Съобщение за дата, час и място на провеждане на ТЕСТ и ИНТЕРВЮ

25.06.2024г.

 7

Система за определяне на резултатите

02.07.2024г.

 8

Класиране

04.07.2024г.

Идентификационен номер на електронната преписка № 04/2024

Относно: Обявяване на конкурс за длъжността “ИНСПЕКТОР” в дирекция “Надзор на заразните болести”, Регионална здравна инспекция – Софийска област

Място на работа: гр. Самоков, , РЗИ-Софийска област

Щатни бройки, за които е обявен конкурс: 1

Правоотношение: Служебно правоотношение

Правно основание: чл.10а от ЗДСл и чл.14 от НПКПМДС

 

Документ

Дата на публикуване

1

Обявление

17.05.2024г.

2

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

17.05.2024г.

3

Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС

17.05.2024г.

4

Декларация за лични данни

17.05.2024г.

5

Списъци на допуснати и недопуснати кандидати

07.06.2024г.

6

Съобщение за дата, час и място на провеждане на ТЕСТ и ИНТЕРВЮ

11.06.2024г.

 7

Система за определяне на резултатите

19.06.2024г.

 8

Класиране

28.06.2024г.

Идентификационен номер на електронната преписка № 03/2024

Относно: Обявяване на конкурс за длъжността “ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” в дирекция “Медицински дейности”, Регионална здравна инспекция – Софийска област

Място на работа: гр. София, ул. “Димитър Моллов” 1 РКМЕ към РЗИ-Софийска област

Щатни бройки, за които е обявен конкурс: 1

Правоотношение: Служебно правоотношение

Правно основание: чл.10а от ЗДСл и чл.14 от НПКПМДС

 

Документ

Дата на публикуване

1

Обявление

02.04.2024г.

2

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

02.04.2024г.

3

Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС

02.04.2024г.

4

Декларация за лични данни

02.04.2024г.

5

Списъци на допуснати и недопуснати кандидати

19.04.2024г.

6

Съобщение за дата, час и място на провеждане на ТЕСТ и ИНТЕРВЮ

19.04.2024г.

 7

Система за определяне на резултатите

26.04.2024г.

 8

Класиране

29.04.2024г.

 9 

 

Идентификационен номер на електронната преписка № 02/2024

Относно: Обявяване на конкурс за длъжността “ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ”, в отдел „Лабораторни изследвания“, дирекция „Обществено здраве“ с място на работа – РЗИ-Софийска област, гр. София, бул. „Акад. Иван Ев. Гешов № 15

Щатни бройки, за които е обявен конкурс: 1

Правоотношение: Служебно правоотношение

Правно основание: чл.10а от ЗДСл и чл.14 от НПКПМДС

 

Документ

Дата на публикуване

1

Обявление

22.01.2024г.

2

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

22.01.2024г.

3

Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС

22.01.2024г.

4

Декларация за лични данни

22.01.2024г.

5

Списъци на допуснати и недопуснати кандидати

06.02.2024г.

 6

Съобщение за дата, час и място за провеждане на ТЕСТ и ИНТЕРВЮ

07.02.2024г.

 7

Система за определяне на резултатите

16.02.2024г.

 8

Класиране

27.02.2024г.

 

Идентификационен номер на електронната преписка № 01/2024

Относно: Обявяване на конкурс за длъжността „ИНСПЕКТОР”, в отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“, дирекция „Обществено здраве“ с място на работа – РЗИ-Софийска област, гр. София, бул. „Акад. Иван Ев. Гешов № 15“

Щатни бройки, за които е обявен конкурс: 1

Правоотношение: Служебно правоотношение

Правно основание: чл.10а от ЗДСл и чл.14 от НПКПМДС

 

Документ

Дата на публикуване

1

Обявление

22.01.2024г.

2

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

22.01.2024г.

3

Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС

22.01.2024г.

4

Декларация за лични данни

22.01.2024г.

5

Списъци на допуснати и недопуснати кандидати

06.02.2024г.

 6

Съобщение за дата, час и място за провеждане на ТЕСТ и ИНТЕРВЮ

07.02.2024г.

 7

Система за определяне на резултатите

16.02.2024г.

 8

Класиране

27.02.2024г.