Конкурси

Идентификационен номер на електронната преписка № 02/2023

Относно: Обявяване на конкурс за длъжността “Главен експерт”, дирекция “Медицински дейности”, с място на работа – град София, ул. “Димитър Моллов” №1, РКМЕ към РЗИ-Софийска област

Щатни бройки, за които е обявен конкурс: 1

Правоотношение: Служебно правоотношение

Правно основание: чл.10а от ЗДСл и чл.14 от НПКПМДС

 

Документ

Дата на публикуване

1

Обявление

07.03.2023г.

2

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

3

Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС

4

Декларация за лични данни

5

Списъци на допуснати и недопуснати кандидати  

6

Съобщение за дата, час и място на провеждане на конкурсен изпит – ТЕСТ  

 7

Система за определяне на резултатите

 8

Съобщение за дата, час и място на провеждане на конкурсен изпит – ИНТЕРВЮ

 9

Класиране

 

 

Идентификационен номер на електронната преписка № 01/2023

Относно: Обявяване на конкурс за длъжността “Директор на дирекция”, дирекция “Надзор на заразните болести”

Щатни бройки, за които е обявен конкурс: 1

Правоотношение: Служебно правоотношение

Правно основание: чл.10а от ЗДСл и чл.14 от НПКПМДС

 

Документ

Дата на публикуване

1

Обявление

16.02.2023

2

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

3

Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС

4

Декларация за лични данни

5

Списъци на допуснати и недопуснати кандидати

6

Съобщение за дата, час и място на провеждане на конкурсен изпит – ТЕСТ

 7

Система за определяне на резултатите

 8

Съобщение за дата, час и място на провеждане на конкурсен изпит – ИНТЕРВЮ

 9

Класиране

 

 

Идентификационен номер на електронната преписка № 

Относно: 

Щатни бройки, за които е обявен конкурс: 

Правоотношение: Служебно правоотношение

Правно основание: чл.10а от ЗДСл и чл.14 от НПКПМДС

 

Документ

Дата на публикуване

1

Обявление

2

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

3

Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС

4

Декларация за лични данни

5

Списъци на допуснати и недопуснати кандидати  

6

Съобщение за дата, час и място на провеждане на конкурсен изпит – ТЕСТ  

 7

Система за определяне на резултатите

 8

Съобщение за дата, час и място на провеждане на конкурсен изпит – ИНТЕРВЮ

 9

Класиране

 

 

Идентификационен номер на електронната преписка №

Относно: 

Щатни бройки, за които е обявен конкурс: 

Правоотношение: Служебно правоотношение

Правно основание: чл.10а от ЗДСл и чл.14 от НПКПМДС

 

Документ

Дата на публикуване

1

Обявление

2

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

3

Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС

4

Декларация за лични данни

5

Списъци на допуснати и недопуснати кандидати

6

Съобщение за дата, час и място на провеждане на конкурсен изпит – ТЕСТ

 7

Система за определяне на резултатите

 8

Съобщение за дата, час и място на провеждане на конкурсен изпит – ИНТЕРВЮ

 9

Класиране

 Идентификационен номер на електронната преписка №

Относно: Процедура за назначаване на държавен служител

Правно основание: “Процедура по мобилност” по чл.81а от ЗДСл

Документ

Дата на публикуване

1

Заповед

2

Критерии

3

Заявление за участие