Конкурси

Идентификационен номер на електронната преписка № 02/2022 

Относно: Обявяване на конкурс за длъжността „ИНСПЕКТОР“, отдел „Държавен здравен контрол“ към дирекция “Обществено здраве”

Щатни бройки, за които е обявен конкурс: 1

Правоотношение: Служебно правоотношение

Правно основание: чл.10а от ЗДСл и чл.14 от НПКПМДС 

Документ

Дата на публикуване

1

Обявление

11.04.2022г.

2

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

3

Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС

4

Декларация за лични данни

5

Списъци на допуснати и недопуснати кандидати

28.04.2022г.

6

Съобщение за дата, час и място на провеждане на конкурсен изпит – ТЕСТ  

29.04.2022г.

 7

Система за определяне на резултатите

09.05.2022г.

 8

Съобщение за дата, час и място на провеждане на конкурсен изпит – ИНТЕРВЮ  

 9

Класиране

20.05.2022г.

 

Идентификационен номер на електронната преписка № 03/2022 

Относно: Обявяване на конкурс за длъжността „ИНСПЕКТОР“, отдел „Държавен здравен контрол“ към дирекция “Обществено здраве”

Щатни бройки, за които е обявен конкурс: 1

Правоотношение: Служебно правоотношение

Правно основание: чл.10а от ЗДСл и чл.14 от НПКПМДС 

 

Документ

Дата на публикуване

1

Обявление

11.04.2022г.

2

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

3

Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС

4

Декларация за лични данни

5

Списъци на допуснати и недопуснати кандидати

28.04.2022г.

6

Съобщение за дата, час и място на провеждане на конкурсен изпит – ТЕСТ  

29.04.2022г.

 7

Система за определяне на резултатите

09.05.2022г.

 8

Съобщение за дата, час и място на провеждане на конкурсен изпит – ИНТЕРВЮ  

 9

Класиране

20.05.2022г.

 

Идентификационен номер на електронната преписка № 04/2022 

Относно: Обявяване на конкурс за длъжността „ИНСПЕКТОР“, отдел „Държавен здравен контрол“ към дирекция “Обществено здраве”

Щатни бройки, за които е обявен конкурс: 1

Правоотношение: Служебно правоотношение

Правно основание: чл.10а от ЗДСл и чл.14 от НПКПМДС 

 

Документ

Дата на публикуване

1

Обявление

11.04.2022г.

2

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

3

Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС

4

Декларация за лични данни

5

Списъци на допуснати и недопуснати кандидати

28.04.2022г.

6

Съобщение за дата, час и място на провеждане на конкурсен изпит – ТЕСТ  

29.04.2022г.

 7

Система за определяне на резултатите

09.05.2022г.

 8

Съобщение за дата, час и място на провеждане на конкурсен изпит – ИНТЕРВЮ  

 9

Класиране

20.05.2022г.

 

Идентификационен номер на електронната преписка № 1/2022г. 

Относно: Процедура за назначаване на държавен служител по реда и при условията на чл.81а от ЗДСл, по служебно правоотношение, в дирекция “Медицински дейности”, за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

Правно основание: “Процедура по мобилност” по чл.81а от ЗДСл

Документ

Дата на публикуване

1

Заповед

08.02.2022г.

2

Критерии

08.02.2022г.

3

Заявление за участие

08.02.2022г.