Канали за подаване на сигнал

On-line форма за сигнал

Сигнали за корупция може да подавате и по:

  • Електронен път – ако имате информация за конкретна корупционна проява на служител на РЗИ – Софийска област, можете да изпратите данни и информация по електронната поща на имейл адрес: anticorruption@rzi-sfo.bg
  • Телефон – чрез обявения “горещ” телефон: 02 995 1262. Сигналите може да подавате от понеделник до петък от 9:00 до 17:00 часа. Задължително условие при подаването на сигнал за корупция от служител на РЗИ – Софийска област е обаждането да не е анонимно.
  • Център за административно обслужване(ЦАО) на РЗИ – Софийска област – Сигналите може да подавате от понеделник до петък от 9:00 до 17:00 часа на адрес:. град София, 1431 бул. Акад. Иван Гешов № 15
  • Чрез пощенски оператор на хартиен носител – Сигналите може да подавате на адрес:. Гр. София, 1431 бул. Акад. Иван Гешов № 15
  • Чрез кутии за подаване на сигнали – на адрес: гр. София, 1431 бул. Акад. Иван Гешов № 15
  • Чрез формата за сигнал на интернет страницата на Министерство на здравеопазването
  • Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция


ВАЖНО:
Съгласно разпоредбите на чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс “Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години”.