РЗИ обявява – конкурс на процедура за държавен служител за длъжността

Start date: 21.02.2020
End date: 11.05.2020
Time: 00:00 - 00:00

11.04.2019г. – РЗИ – Софийска област обявява конкурс на

процедура за държавен служител за длъжността:

“Главен експерт” в дирекция “АПФСО”.

Обявлението е публикувано в раздел Обявления.