7 Ноември – Европейски ден на Радон

Европейската асоциация за радон (ERA) отбелязва 7 ноември като „Европейски ден на радон“.

Радонът е доминиращ фактор при облъчването на човека от естествени източници на йонизиращи лъчения. Радонът е газ и може свободно да прониква в сградите чрез дефекти във външната обвивка на сградата и пукнатини в основата.  Колкото е по-високо нивото на радон в жилището, толкова по-голям е рискът за здравето и единственият начин да се определи концентрацията на радон в сграда е да се проведе измерване. Концентрацията му във въздуха на открито и в сгради зависи от климатичните условия и варира през различните сезони.

Намаляването на нивата на радон може да се осъществи лесно, ефективно и сравнително евтино чрез технически мерки, които зависят от измерените концентрации и най-общо могат да бъдат следните:

–      подобряване на вентилацията, включително и по-често проветряване на помещенията;

–      увеличаване на степента на естествен обмен на въздух, което се осигурява чрез създаване на допълнителни вентилационни отвори, разположени в по-ниските части на сградата; инсталиране на принудителна вентилация, уплътняване на пукнатини в основата, канали и други;

–      коригиращи мерки, непозволяващи навлизането на радон в сградата и монтиране на принудителна вентилация.

Повече информация по темата може да намерите на: www.radon.bg