Статистическа отчетност в областта на здравеопазването, за отчетната 2023г.

Във връзка със стартиралата ежегодна кампания „Статистическа отчетност в областта на здравеопазването, за отчетната 2023 г.“, Ви предоставяме формуляри за сваляне и отчитане: ТУК

Срок за подаване на отчетите: 15.02.2024 г.

За допълнителна информация:

0885 811 837 – г-жа Павлова

0885 821 079 – г-жа Сапунджиева

Указания за математически и логически контрол: ТУК