ТЕРИТОРИАЛНИ ЕКСПЕРТНИ ЛЕКАРСКИ КОМИСИИ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ /ТЕЛК/

 1. 1. УМБАЛ „СВЕТА АННА” СОФИЯ АД – първи и втори състав
  Адрес: гр. София, ж.к. Младост 1, ул. „Димитър Моллов” №1
  Тел. : 02/9759052
  Работно време: 08.00-13.00 ч. от понеделник до петък
 1. 2. „МБАЛ САМОКОВ” ЕООД
  Адрес: гр. Самоков, ул. „Македония” №49
  Тел. : 0722/89254
  Работно време: 08.00-16.00 ч. от понеделник до петък
 1. 3. „МБАЛ ПРОФ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ГЕРЧЕВ – ЕТРОПОЛЕ” ЕООД
  Адрес: гр. Етрополе, ул. „Бригадирска” №1
  Тел. : 0879605658
  Работно време: 08.00-15.00 ч. от понеделник до петък
 1. 4. ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – СОФИЯ ЕООД
  Адрес: гр. София, бул. „Сливница“ №309
  Тел.: 02/9316120
  Работно време: 08.30-12.30 ч. понеделник и четвъртък.
 1. 5. „МБАЛ БОТЕВГРАД” ЕООД
  Адрес: гр. Ботевград, ул.“Божко Божилов“ №1
  Тел.: 0882 99 79 97
  Работно време: 13.00-14.00 ч. вторник и четвъртък
 1. 6. „МБАЛ ЕЛИН ПЕЛИН” ЕООД
  Адрес: гр. Елин Пелин, ул. „Здравец“ №15
  Тел.: 0725 60 151/152/153/155
  Работно време: 12.00-14.00 ч. от понеделник до петък
 1. 7. „МБАЛ ИХТИМАН” ЕООД
  Адрес: гр. Ихтиман, ул. “Шипка” №30
  Тел.: 0721 80510
  Работно време: 08.00-10.00 ч. от понеделник до петък
 1. 8. „МБАЛ ПИРДОП” АД
  Адрес: гр. Пирдоп, ул. “Георги Бенковски” 24
  Тел.: 0878 632 768; 0878 322 806
  Работно време: 11.00-14.00 ч. вторник и четвъртък
 1. 9. „МБАЛ СВОГЕ” ЕООД
  Адрес: гр. Своге, ул. „Староселска“ №4
  Тел.: 0888716018
  Работно време: 14.00-19.00 ч. петък

Актуално към 09.05.2024г.