ТЕРИТОРИАЛНИ ЕКСПЕРТНИ ЛЕКАРСКИ КОМИСИИ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ /ТЕЛК/

1. УМБАЛ „СВЕТА АННА” СОФИЯ АД
Адрес: гр. София, ж.к. Младост 1, ул. „Димитър Моллов” №1
Тел. : 02/9759174
Работно време: 8-13.00ч. от понеделник до петък

2. „МБАЛ САМОКОВ” ЕООД
Адрес: гр. Самоков, ул. „Македония” №49
Тел. : 0722/89254
Работно време: 8-16.00ч. от понеделник до петък

3. „МБАЛ ПРОФ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ГЕРЧЕВ –ЕТРОПОЛЕ” ЕООД
Адрес: гр. Етрополе, ул. „Бригадирска” №1
Тел. : 0879605658
Работно време: 8-14.00ч. от понеделник до петък

4.ЦПЗ – София ЕООД
Адрес: гр. София, бул. „Сливница“ №309
Тел.: 02/9316120
Работно време: 8-12.30ч.  понеделник и четвъртък.