Тарифи и Сметки

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ!

Дължимите държавни такси за административните услуги, предоставяни от Регионална здравна инспекция – Софийска област можете да заплатите по един от следните начини:

  • По банков път

БАНКОВА СМЕТКА

на РЗИ – Софийска област:

 

БУЛСТАТ: 176032724

 

БанкаТБ УниКредит Булбанк АД, офис „Хемус“

IBANBG22 UNCR 9660 3125 0062 16

BICUNCRBGSF

 

  • В брой – на каса в звеното за административно обслужване/деловодство на адрес: град София, 1431 бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15.

 

  • Картови плащания чрез инсталиран реален ПОС терминал – в звеното за административно обслужване/деловодство на адрес: град София, 1431 бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15.


 

  • Картови плащания чрез инсталиран виртуален ПОС терминал за заплащане на държавни такси за 19 броя административни услуги с карти Visa,MasterCard, Maestro и карти с логото на Борика при условията на ТБ УниКредит Булбанк АД и Банка Борика АД – на интернет страницата на РЗИ – Софийска област на електронен адрес: www.rzi-sfo.bg.


 

Държавните такси, събирани от Регионална здравна инспекция – Софийска област за предоставяните административни услуги са на основание Тарифи за таксите, както следва:

 

  1. Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето.

  2. Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения.

  3. Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

  4. Тарифа за таксите, които се събират по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

  1.  
Copyright © 2024 РЗИ