СЪОБЩЕНИЕ

До потребителите на административна услуга „723 – Утвърждаване на работни листове за класификация на отпадъци“ на РИОСВ-София.

Уважаеми потребители на административната услуга,

В ДВ. бр. 86 от 06.10.2020 г. са публикувани изменения и допълнения на Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците. Съгласно обнародваните изменения становището, което РЗИ издава по реда на чл. 8, ал. 1 от Наредбата ще се предоставя като комплексна административна услуга съвместно с РИОСВ.

Във връзка с горното, Ви предоставяме следната информация:

РЗИ-Софийска област издава становище по чл.8, ал.1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците от подгрупа 18 01, в 3-дневен срок след постъпване на документи от РИОСВ. Държавната таксата за издаване на становището е в размер на 43,00 лв. Таксата може да бъде заплатена и по банков път, на посочената банкова сметка:

Банка: ТБ УниКредит Булбанк Ад, офис „Хемус“

IBAN: BG22 UNCR 9660 3125 0062 16

BIC: UNCRBGSF

Булстат: 176032724

Регионална здравна инспекция – Софийска област

С уважение,

Екипът на РЗИ-Софийска област