Стартира втора фаза на ваксинация срещу Covid 19 в София област

В съответствие с имунизационния план и пътната карта за ваксинация, започна обхващането с ваксини срещу COVID-19 на подлежащите от втора фаза, а именно – педагогически и непедагогически персонал от детските и учебни заведения, както и желаещите персонал и потребители от заведенията за социални услуги на територията на Софийска област.

Изразилите желание за имунизация педагогически и непедагогически персонал са над 25%, като очакванията са този процент да се увеличава с непрекъснато записване на още желаещи лица.

От 25.01.2021г. започна провеждането на изследвания с бързи антигенни тестове за Covid -19 на педагогическия и непедагогическия персонал от средното образование.

Целта на изследването е намаляване възможността за предаване на инфекцията от Covid -19 в училищната среда чрез своевременното откриване на положителни лица на Covid -19, такива без оплаквания или с различни по вид клинични симптоми.

Желание за изследване с бързи антигенни тестове са проявили 51% от педагогическия персонал.

От 25.01.2021 г. до 28.01.2021 г. вкл. са изследвани 808 лица, от които при 6 учители е установен положителен резултат и са поставени под задължителна изолация. Незабавно РЗИ предприе необходимите противоепидемични мерки към контактните ученици и деца от съответните учебни и детски заведения, като ги постави под карантина и медицинско наблюдение.

Изследването с бързи антигенни тестове ще продължи до 03.02.2021 г. включително, т.е. до преди началото на втория учебен срок.