РЗИ-Софийска област ви информира: (ТУК)

Епидемичната обстановка по отношение на грип и ОРЗ в Софийска област показва благоприятна динамика на развитие. Принос за бързото й повлияване има изпълнението на въведените временни противоепидемични мерки. Отчетеното намаляване на заболяемостта от грип и ОРЗ под епидемичните стойности след 12.02.2024 г. и низходящата тенденция на заболяемостта във всички възрастови групи в Софийска област ни дава основание за отмяна на допълнителните временни противоепидемични мерки. Лечебните заведения следва да изпълняват постоянните противоепидемични мерки, съгласно НАРЕДБА № 3 от 8.05.2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции. В детските градини да се провеждат сутрешен филтър, почистване и дезнифекция на повърхности, проветряване и други мерки, съгласно обстановката. В учебните заведения да се провеждат редовно проветряване и почистване на помещенията, да се изисква спазване на поведенчески етикет при кашляне и кихане и за хигиена на ръцете. Препоръчително е лицата с кашлица и хрема да носят маски за еднократна употреба.