РЗИ препоръчва: 8 целенасочени физически упражнения в условия на карантина са форма на превенция на гръбначните изкривявания при децата и учениците

РЗИ ПРЕПОРЪЧВА: 8 ЦЕЛЕНАСОЧЕНИ ФИЗИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ В УСЛОВИЯ НА КАРАНТИНА
СА ФОРМА НА ПРЕВЕНЦИЯ НА ГРЪБНАЧНИТЕ ИЗКРИВЯВАНИЯ ПРИ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ

В периода на детството и юношеството се формират основни двигателни навици относно правилна стойка и телодържане, като предпоставка за профилактика на гръбначните изкривявания и деформации. Влиянието на електронните устройства върху човешкото здраве и по-специално неправилната поза, в която ги използваме, е глобален проблем в това отношение. Причината е, че съвременният живот е свързан почти постоянно и особено при форсмажорни обстоятелства с мобилните устройства и компютрите, а приведената над екрана поза е станала част от ежедневието ни.

Понастоящем, в хоризонт до 13.05.2020 г. е в сила извънредно положение у нас, поради COVID 19 с мото „Останете си вкъщи.“ В тази връзка е подходящо в дневната програма да бъдат включени физически упражнения за превенция на гръбначните изкривявания сред подрастващите. Препоръките и графичен дизайн на упражненията с обяснения, родителите и учениците ще намерят в електронния формат на изданието на РЗИ-Софийска област – «ГРЪБНАЧНИ ИЗКРИВЯВАВИЯ», който Ви предоставяме.

На сайта на Инспекцията са поместени здравно-информационни и образователни материали с практическа насоченост относно здравословен стил на живот, касаещи факторите на риска: ниска физическа активност, нездравословно хранене, тютюнопушене и злоупотреба с алкохол.

Ooops... You forgot to Select a document. Please select a file or paste a external document link to show here.