Публичен регистър на декларациите по чл.35, ал.1, по т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ
         
         
ИмеПрезимеФамилияДлъжностДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.35,ал.1,т.1
ЗПКОНПИ
по чл.35,ал.1,т.3
ЗПКОНПИ
Рег.№
и дата
Декла
рирани обстоя
телства
Рег.№
и дата
Декла
рирани обстоя
телства
1Татяна Иванова Малинова главен
секретар
003/
2.2.2011
не  
2Мария Йорданова Топалова старши
експерт
010/
2.2.2011
не  
3МадленаКръстева Петрова главен
специалист
011/
2.2.2011
не  
4АнгелинаВасилева Александрова главен
специалист
014/
2.2.2011
неДН-65/
12.07.2020
 
5Соня Стоянова Танева главен
инспектор
021/
2.2.2011
не  
6Елена Любомирова Сапунджиева главен
експерт
023/
2.2.2011
не  
7Добринка Делчева Хаджиеваинспектор033/
3.2.2011
не  
8Стела Иванова Вълкова инспектор035/
3.2.2011
не  
9Любомир Христов Янкулов инспектор037/
3.2.2011
не  
10Димитрина Борисова Спасова инспектор038/
3.2.2011
не  
11Марияна Петрова Георгиева младши
експерт
ДН-82/13.12.2022не  
12Розалина НиколоваИлиевадиректор
дирекция
046/
4.2.2011
не  
13Ваня Янкова Богатинованачалник
отдел
048/
4.2.2011
не  
14Ренета Борисова Занковаглавен
инспектор
050/
4.2.2011
не  
15Александрина Димитрова Михайлова-Петрова главен
инспектор
051/
4.2.2011
не  
16Димитър Евгениев Станиславов инспектор053/
4.2.2011
не  
17Здравко Александров Канчеловинспектор054/
4.2.2011
не  
18Георги Христов Николчов инспектор055/
4.2.2011
не  
19Адриана Георгиева Пандезова инспектор056/
4.2.2011
не  
20Недялко Иванов Русев главен
експерт
063/
7.2.2011
не  
21Любомира Стоянова Шапарова главен
специалист
070/
7.2.2011
не  
22Невянка АндрееваРакова началник
отдел
077/
7.2.2011
не  
23Венера Иванова Петрова инспектор087/
3.10.2011
не  
24Надежда Александрова Григорова старши
експерт
094/
2.5.2012
не  
25Цветанка Александрова Вълкова старши
специалист
097/
24.7.2012
не  
26Ивалина Христова Георгиеваинспектор102/
19.10.2012
не  
27Ирина Николова Василеваглавен
специалист
106/
7.10.2013
не  
28РозаИванова Рангелова главен
експерт
084-2/18.05.2015неДН-1/
02.01.2019
 
29Николай Генчев Мараджиев инспектор120/
1.9.2015
не  
30Йоанна Светлинова Станчева старши
експерт
123/
15.1.2016
не  
31Далина Аврамова Георгиева младши
експерт
129/
1.4.2016
не  
32Гергана Иванова Богданова – Младенова директор
дирекция
136/
03.11.2016
не  
33Ели Иванова Илиеваначалник
отдел
064-2/03.11.2016не  
34Златина Огнянова Димитроваглавен
специалист
137/
13.11.2016
не  
35Десислава Искренова Бонева младши
експерт
141/
10.04.2017
не  
36Рашко Стойчев Караджов главен
експерт
143/
12.09.2017
не  
37Юрий Спасов Джоргов главен
експерт
144/
12.09.2017
не  
38Ася Димитрова Георгиева специалист146/
25.09.2017
не  
39Светла Любомирова Николова главен
експерт
33-32-2/11.09.2018не  
40МариетаЙорданова Занева-Тодоровамладши
експерт
33-32-1/12.09.2018не31/12/2018 
41ДианаПетрова Ивановамладши
експерт
33-324/17.12.2018не  
42Василка Иванова Алексиева старши
експерт
33-32-6/30.08.2019не  
43Евелина Любомирова Гелеваинспектор33-31-8/27.09.2019не  
44АлбертаКирилова Генчеваинспектор33-31-9/27.09.2019не  
45ИветаЖивковаАндрееваинспектор33-31-12/27.09.2019не  
46СилвияВертероваДинчийскаглавен
експерт
14-101/30.09.2019не  
47Димитър ПървановПървановинспекторДН-80/12.12.2022
не  
48Петър МарияновМунтяновмладши
експерт
94-892/04.09.2020не  
49Диана Кръстева Коцеваглавен
експерт
94-13-1/09.04.2021не  
50ЕмануилСтояновРаковспециалист94-63/19.07.2021не  
51ЕмилияПетковаНиколова главен
инспектор
02/08/2021не  
 52Цветанка Иванова Бойковаглавен
експерт
ДН-1/12.01.2022не  
53ЕвгенияБогдановаРадивоеваглавен
експерт
ДН-2/12.01.2022 не  
54ЙоанаКръстановаМаноловаинспекторДН-3/12.01.2022 не  
 55ХристоАлександровКандиларовглавен
специалист
ДН-11/04.04.2022не  
56ГабриелаВенциславоваИвановаинспектор
ДН-74/01.11.2022не  
57МирелаАлександроваПетроваинспектор
ДН-75/01.11.2022не  
58МиленаСтефановаСтефановамладши експерт
ДН-78/09.12.2022не  
59МагделенаИлиеваКирековамладши експерт
ДН-1/04.01.2023не  
60ИлонкаМартиноваПавловаглавен специалист
ДН-21/20.04.2023не  
Забележка: Настоящият регистър съдържа актуална информация, към 05.07.2023 година.