Публичен регистър на декларациите по чл.35, ал.1, по т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ
         
         
ИмеПрезимеФамилияДлъжностДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.35,ал.1,т.1
ЗПКОНПИ
по чл.35,ал.1,т.3
ЗПКОНПИ
Рег.№
и дата
Декла
рирани обстоя
телства
Рег.№
и дата
Декла
рирани обстоя
телства
1Мария Йорданова Топалова старши
експерт
010/
2.2.2011
не  
2МадленаКръстева Петрова главен
специалист
011/
2.2.2011
не  
3АнгелинаВасилева Александрова главен
специалист
014/
2.2.2011
неДН-65/
12.07.2020
 
4Соня Стоянова Танева главен
инспектор
021/
2.2.2011
не  
5Елена Любомирова Сапунджиева главен
експерт
023/
2.2.2011
не  
6Добринка Делчева Хаджиеваинспектор033/
3.2.2011
не  
7Стела Иванова Вълкова инспектор035/
3.2.2011
не  
         
9Димитрина Борисова Спасова инспектор038/
3.2.2011
не  
10Марияна Петрова Георгиева младши
експерт
ДН-82/13.12.2022не  
11Розалина НиколоваИлиевадиректор
дирекция
046/
4.2.2011
не  
12Ваня Янкова Богатинованачалник
отдел
048/
4.2.2011
не  
13Ренета Борисова Занковаглавен
инспектор
050/
4.2.2011
не  
         
15Димитър Евгениев Станиславов инспектор053/
4.2.2011
не  
16Здравко Александров Канчеловинспектор054/
4.2.2011
не  
17Георги Христов Николчов инспектор055/
4.2.2011
не  
18Адриана Георгиева Пандезова инспектор056/
4.2.2011
не  
19Невянка АндрееваРакова началник
отдел
077/
7.2.2011
не  
20Венера Иванова Петрова инспектор087/
3.10.2011
не  
21Надежда Александрова Григорова старши
експерт
094/
2.5.2012
не  
22Цветанка Александрова Вълкова старши
специалист
097/
24.7.2012
не  
23Ивалина Христова Георгиеваинспектор102/
19.10.2012
не  
24Ирина Николова Василеваглавен
специалист
106/
7.10.2013
не  
25РозаИванова Рангелова главен
експерт
084-2/18.05.2015неДН-1/
02.01.2019
 
26Николай Генчев Мараджиев инспектор120/
1.9.2015
не  
27Йоанна Светлинова Станчева старши
експерт
123/
15.1.2016
не  
28Далина Аврамова Георгиева младши
експерт
129/
1.4.2016
не  
29Гергана Иванова Богданова – Младенова директор
дирекция
136/
03.11.2016
не  
30Ели Иванова Илиеваначалник
отдел
064-2/03.11.2016не  
31Златина Огнянова Димитроваглавен
специалист
137/
13.11.2016
не  
         
33Рашко Стойчев Караджов главен
експерт
143/
12.09.2017
не  
34Юрий Спасов Джоргов главен
експерт
144/
12.09.2017
не  
35Ася Димитрова Георгиева специалист146/
25.09.2017
не  
36Светла Любомирова Николова главен
експерт
33-32-2/11.09.2018не  
37МариетаЙорданова Занева-Тодоровамладши
експерт
33-32-1/12.09.2018не31/12/2018 
38ДианаПетрова Ивановамладши
експерт
33-324/17.12.2018не  
39Василка Иванова Алексиева старши
експерт
33-32-6/30.08.2019не  
40Евелина Любомирова Гелеваинспектор33-31-8/27.09.2019не  
41АлбертаКирилова Генчеваинспектор33-31-9/27.09.2019не  
42ИветаЖивковаАндрееваинспектор33-31-12/27.09.2019не  
43СилвияВертероваДинчийскаглавен
експерт
14-101/30.09.2019не  
44Димитър ПървановПървановинспекторДН-80/12.12.2022
не  
45Петър МарияновМунтяновмладши
експерт
94-892/04.09.2020не  
46Диана Кръстева Коцеваглавен
експерт
94-13-1/09.04.2021не  
47ЕмануилСтояновРаковспециалист94-63/19.07.2021не  
48ЕмилияПетковаНиколова главен
инспектор
02/08/2021не  
 49Цветанка Иванова Бойковаглавен
експерт
ДН-1/12.01.2022не  
50ЕвгенияБогдановаРадивоеваглавен
експерт
ДН-2/12.01.2022 не  
51ЙоанаКръстановаМаноловаинспекторДН-3/12.01.2022 не  
 52ХристоАлександровКандиларовглавен
специалист
ДН-11/04.04.2022не  
53ГабриелаВенциславоваИвановаинспектор
ДН-74/01.11.2022не  
54МирелаАлександроваПетроваинспектор
ДН-75/01.11.2022не  
55МиленаСтефановаСтефановамладши експерт
ДН-78/09.12.2022не  
56МагделенаИлиеваКирековамладши експерт
ДН-1/04.01.2023не  
57ТатянаИвановаМалиноваглавен счетоводител
ДН-64/06.10.2023не  
58СветославГеоргиевСтаменовглавен секретар
ДН-66/09.10.2023не  
 59НиколайРайчевБогдановдиректор дирекцияДН-68/02.11.2023не  
Забележка: Настоящият регистър съдържа актуална информация, към 18.07.2024 година.