Регистър на обектите за бутилиране на води

Публичен регистър на бизнес операторите и обектите за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води“ поддържан на интернет страницата на МЗ на адрес:

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2024/01/25/registar-24-01-2024.xls

(75-32/06.02.2024)