Регистър на обектите за бутилиране на води

Публичен регистър на бизнес операторите и обектите за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води“ поддържан на интернет страницата на МЗ на адрес:

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2024/06/14/registar-14-06-2024.xls

(Актуализирано на 19.06.2024г.)