Регистър на издадените разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина от РЗИ Софийска област

Съдържа данни за издадените разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина на територията на Софийска област.

Регистърът съдържа номер и дата на разрешение; вид лечебно заведение; адрес на лечебното заведение; информация за вписването; дата на прекратяване на разрешението; забележка по вписаните обстоятелства.

Актуално към 29.11.2023г.