Лица, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

Съдържа данни за лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве на територията на Софийска област.

Регистърът съдържа номер на удостоверение; дата на регистрация; име на лицето; адрес на практикуване; описание на неконвенционалния метод; регистрационен номер; дата на заличаване; промени в обстоятелствата.