Регистър на лицата, които практикуват неконвенционални методи

Съдържа данни за лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве на територията на Софийска област.

Регистърът съдържа номер на удостоверение; дата на регистрация; име на лицето; адрес на практикуване; описание на неконвенционалния метод; регистрационен номер; дата на заличаване; промени в обстоятелствата.

Актуално към 28.12.2023г.