Доставка на компютърна и офис техника

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП и във връзка с чл. 40 от Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки в РЗИ – Софийска област, Ви каним за участие в процедура за събиране на оферти за „Доставка на компютърна и офис техника“ по техническо задание, дадено в приложение.