Препоръки за комуникация на граждани и организации с администрацията на Регионална здравна инспекция – Софийска област във връзка с установените случаи на COVID-19 у нас

Във връзка с установените в Република България случаи на COVID-19, и с оглед спазването на препоръките за ограничаване на контактите, Регионална здравна инспекция – Софийска област препоръчва на гражданите и юридическите лица да заявяват исканите от тях услуги посредством Системата за сигурно електронно връчване, чрез имейл, чрез телефонно обаждане, чрез услугите на Български пощи или на куриерските фирми:

С Регионална здравна инспекция – Софийска област можете да се свържете посредством Системата за сигурно електронно връчване на адрес: https://edelivery.egov.bg/. Регистрацията в Системата се осъществява чрез персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ или с Квалифициран електронен подпис (КЕП). Комуникацията със Системата за е-връчване замества класическия метод за препоръчана поща в съответствие с чл. 44, чл. 43, чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за електронно управление. Чрез Системата за е-връчване могат да се подават писма, жалби, сигнали, предложения, заявления за достъп до обществена информация, заявления за административни услуги и т. н.
Сигнали могат да бъдат подавани на електронен адрес: ado@rzi-sfo.bg, rzi_so@rzi-sfo.bg или на телефони: 02/ 995 1262.
Писма, жалби, предложения, заявления за достъп до обществена информация, заявления за административни услуги и т.н. можете да адресирате до електронен адрес: ado@rzi-sfo.bg. С Деловодството на РЗИ – Софийска област може да се свържете и на телефон: 02/ 995 1262.
Своите въпроси относно COVID-19 за Софийска област може да задавате в рамките на работното време на инспекцията от 08:30 часа до 17:00 часа на телефон 02/ 807 87 59. Информация за новия коронавирус може да намерите и на официалната интернет страница на РЗИ – Софийска област на адрес: https://www.rzi-sfo.bg, рубрика „Информация за коронавирус COVID-19“, както и на интернет страницата на Министерство на здравеопазването, в рубриката „Информация за коронавирус COVID-19 /За граждани и За медицински специалисти“.

Връзка с нас

За информация: тел. 02/ 995 1262, 02/ 807 87 00, факс 02/ 807 87 10

Звено за административно обслужване: тел. 02/ 995 1262

(За деловодна справка и подаване на жалби, молби, сигнали, заявления и т.н.)

Email: ado@rzi-sfo.bg

Въпроси относно COVID-19 за Софийска област може да задавате в рамките на работното време на инспекцията от 08:30 часа до 17:00 часа на телефон 02/ 807 87 59.