ПРЕВЕНЦИЯ НА ПЪТНО-ТРАНСПОРТНИЯ ТРАВМАТИЗЪМ – ДЕЙНОСТИ НА РЗИ-СО ПРЕЗ 2019г.

Посланиците на здравословния стил на живот и превенцията на ПЪТНОТРАНСПОРТНИЯ ТРАВМАТИЗЪМ, в лицето на експертите при РЗИ-Софийска област, в колаборация с общинските служители по образование и здравеопазване, педагозите и медицинските специалисти от училищните здравни кабинети, регионалните масмедии – са разпознаваеми в процеса на превръщането на актуалния проблем на обществото за безопасно движение по пътищата в ефективно ежедневие. В изпълнение на Указанията на МЗ относно насърчаване нагласите на населението от областта за безопасно поведение на пътя, Инспекцията проведе следните дейности:

Профилактиката на болестите и превенцията в областта на общественото здраве подпомага мотивацията на хората за саморегулиращо се здравно поведение, включително безопасното поведение на пътя. В изпълнение на Указанията на МЗ и на планираните дейности на РЗИ-Софийска област, включени в КПБДП на ОбК по безопасност на движението, Инспекцията организира и проведе здравни интервенции за повишаване информираността, познанията и уменията на населението от Софийска област, както следва:

1.Здравно-информационни кампании със съдействието на кабелните телевизии в градовете Самоков, Ихтиман, Пирдоп, Ботевград и Сливница и с печатните медии. Популяризираха се късометражни филмчета от модулите на електронната платформата“ KARAIOTGOVORNO.COM“ на БАПК , материали от транспортния модул на МЗ по проект „Информирани и здрави“; видеоклипа на РЗИ-СО “Пожелай си живот за теб и децата ни в контекста на призива на ООН “Заедно можем да спасим милиони животи” – декада 2011-2020 г. На медицински специалисти и педагози бе оказана методична помощ за целенасочено запознаване на учениците в часа на класа с тематично-свързани материали от сайта на РЗИ-Софийска област: „Седмица за пътна безопасност 6-12 май 2019 г., ГОВОРИ – за да спасиш живот!“.; електронни версии на листовките на МЗ „За вас пешеходци!“, „За Вас водачи!“; 4 вида брошури на БАПК пострадали от катастрофи.

2.Здравно-образователна кампания с ученици от начален етап на обучение в СУ „Неофит Рилски”, гр. Долна баня на тема: ” Детския пътно-транспортен травматизъм. Училище за родители. Добри практики “, на база материали от фонда на Инспекцията. Вниманието на децата бе насочено върху задължителното спазване на правилата за движение, използване на светлоотразители при предвижване пеша, при колоездене и поставяне на обезопасителни пособия в автомобила като средства за защита, а не като необходимост за предпазване от глоба за техните родители.

3.Превантивни здравно-образователни и информационни дейности в навечерието на абитуриентските балове в ПГКТС Правец, ПГТХТ „Н Димов” Пирдоп, СУ “Христо Ботев”,Ихтиман, СУ “Св. Паисий Хилендарски”,Златица, ППМГ “Акад. проф. д-р Асен Златаров”, Ботевград – за пълноценно отговорно поведение и в частност – като участници в пътното движение. Зрелостниците дискутираха казуси, подобни на застъпените в краткият образователен филм “Моментът никога не е само един” и кадри от катастрофа в САЩ, поради писане на СМС. Дискусиите, с участието и на представители на пътна полиция, родителски настоятелства, спонсори – целяха съсредоточаване на младежите върху алтернативите на безотговорното шофиране и развенчаване на най-разпространените митове за бързо изтрезняване, спрямо допустимия толеранс на алкохол в кръвта.

4. По повод европейска седмица на мобилността с акцент „ 26.09.2019г. – Ден без загинали!“, в СОУ „Проф. Д-р А. Златаров“ гр. Годеч учениците от 5–ти до 12–ти кл. се запознаха с Европейското участие на България по инициатива на ЕС „Едуард“. Бяха дискутирани предпоставките и превантивните мерки при евентуални критични мобилни условия, съвместно с представители на пътна полиция. Под мотото „Проявеното внимание е съзидателна мобилност!“, в училищна среда се състояха ролеви игри, беседи, както и припомняне на значението на спешния тел. 112 и тел. 116 000 (валиден в 10 страни на ЕС и България при случаи на изчезнали хора). Обезопасителни пособия, защитни способи по колоездене, оказване на първа помощ, бяха демонстрирани от медицинския специалист и учители, по време на организиран ученически колопоход.

5. Във връзка със Световния ден за възпоминание на жертвите от ПТП, 17 ноември, в 6 училища се проведоха разширени инициативи по промоция на здраве и опазване на човешкия живот, инициирани от РЗИ-СО под надслов: „Участници в пътното движение, бъдете толерантни!“. В резултат на обучителните презентации, обсъждането на последната статистика на загинали и пострадали при ПТП у нас, съвременните подходи за нейното минимизиране – се откроиха предложения относно практикуване на алтернативи за ограничаване размера на «войната на пътя». В тази връзка учениците се убедиха, че всички форми на агресия не са добър пример за младежта – символ на модерния и адекватен избор на здравословен стил на живот. Хигиената на агресивното и безотговорно поведение от детството през пубертета и зрелостта потенциална заплаха от ПТП, падпомагайки постигането на устойчиви резултати в семейна и училищна среда.Това е една от целите, които ще бъдат утвърдени на Третата глобална министерска конференция по безопасност на движението, която ще се проведе в Стокхолм през февруари 2020 г. под надслов „Постигане на глобални цели за безопасно поведение на пътя за 2030 г.“
През седмицата на календарната дата 17-ти ноември конкретните изяви включваха

Под мотото на европейското послание „Животът не е резервна част“, общо 250 ученици от СУ „В. Левски“, гр. Елин Пелин участваха във викторина от 40 въпроса по БПП с 4 отбора от 7–те класове ; 8-те и 9-ти кл. – в изложба-конкурс за рисунки и постери, есе в отговор на въпроса „Как да се съхранят на пътя?“. На специално оборудваната с пътни знаци площадка на градската спортна зала, бяха направени демонстрации по безопасно движение по пътищата за пешеходци и велосипедисти. Деца начален етап на обучение, показаха .майсторско управление на велосипед Учениците пробваха алкоочила и провериха реакциите си в симулираната обстановка, свързвайки я с фактора на риска за здравето- употреба на алкохол, съчетан с шофиране. Председателя на училищната комисия по БПП, инспектор от пътна полиция, медицинският специалист към здравния кабинет, родители призоваха учениците да прилагат на практика наученото, с цел опазване на собственото здраве и живот.Победителите получиха награди и грамоти от директора на училището.
Подобни сценарии се състояха и в ПГ по транспорт ” Н. Й. Вапцаров” и СУ “Св. Св. Кирил и Методий” гр. Сливница, с участието на общо 352 ученици. Автомобилният рали-пилот Григор Григоров, лице на кампанията “Най-добър млад шофьор” в родния си град, с готовност подкрепи мероприятията като демонстрира техники за безопасно шофиране и посъветва бъдещите шофьори: “Няма смисъл от излишни рискове. Животът е един, живей го щастливо !” В СУ “Св.Св. Кирил и Методий” бе проведен тематичен конкурс, като 3 презентации бяха наградени. Открои се посланието “Цени живота ! Не превръщай волана в колело на късмета! Алкохолът не е добър шофьор.” Училищната секция към БМЧК, под ръководството на медицинския специалист представи презентацията “Катастрофи” и проведе демонстрация на тема “Пътно-транспортен травматизъм и първа долекарска помощ“.
В гр. Самоков, по този повод бяха обхванати общо 280 ученици от СУ “Никола Велчев” и СУ “Отец Паисий”, които подготвиха тематични презентации и велопоход. Бе прожектиран филма “Животът е с предимство” Акцентът на мероприятията бе върху уважаване правото на другите да се чувстват безопасно, без война на пътя. В тази връзка ученици от 5-ти, 6-ти,7-ми и 9-кл.изработиха 6 клипа под надслов “НЕ! На войната по пътищата. Така не може повече.”, които засягат различни аспекти на пътната безопасност. Недопускането на агресията във всяко нейно проявление, включително на употребилите алкохол зад волана, поради несъобразяване с индивидуалните реакции към алкохола сред подрастващите.

Медицинските специалисти към здравните кабинети и педагози от училищата на територията на Софийска област разполагат с издадения от Инспекцията „ Наръчник за първа помощ при спешни състояния“ – в джобен формат, което ги улеснява при провеждане и осигуряване на извънкласни изяви като зелени училища, екскурзии, велопоходи и пр.
Инспекцията организира и проведе на 24.11. 2019 г. в сградата на Националния център по опазване на общественото здраве и анализи обучителен семинар в контекста на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. със 61 медицински специалисти от 10 детски градини, 32 училища, с педагози и медиатори по етническа интеграция в Софийска област. Бяха представени политиките, стратегиите и добрите практики за превенция на 4-те поведенчески фактори на риска за възникване на ХНБ /тютюнопушене, нездравословно хранене, злоупотреба с алкопол и ниска физическа активност/.,на база презентации на доц. д-р. Галя Цолова, дм. и на експерти от РЗИ-СО. Към 18.12.2019 г. по електронната поща се отчете обратната връзка за проведените от участниците в семинара здравно-образователни дейности. По фактора на риска „ употреба и злоупотреба с алкохол“ РЗИ-Софийска област отчете, че в детските градини са обхванати общо 335 лица, от които 172 – ма родители. В учебните заведения са обхванати 2029 учащи се.

Онагледяване на изявите на РЗИ-СО, във връзка с отбелязването на 17.11.2019 г

ПГ по транспорт ” Н. Й. Вапцаров” гр. Сливница, Автомобилният рали-пилот Григор Григоров
СУ “Св. Св. Кирил и Методий”гр. Сливница
„В. Левски“, гр. Елин Пелин