ОТМЕНЯТ СЕ МЕРКИТЕ ЗА ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ ЗА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Във връзка с наблюдаваното рязко снижение на заболяемостта от ОРЗ и грип през последната, 6-та седмица, се отменят всички предприети противоепидемични мерки в условията на грипна епидемия, считано от 11.02.2020г.