Химични фактори

РЗИ – Софийска област извършва измерване на химични агенти във въздуха на работната среда.