Серологични изследвания

Доказване на ХИВ по ELISA

Изследване на серумна проба за HIV-антитела бърз тест

Доказване на HBsAg по ELISA

Потвърдителен тест за Хепатит В

Доказване на anti-HBsAg по ELISA

Доказване на anti-HCV по ELISA