Микробиологични изследвания

Пробовземане на биологичен материал – капилярно

Вземане на материал-гърлен, назофарингиален

Вземане на материал-носен, ушен, очен и раневи секрет

Носен секрет (синус)

Назофарингиален секрет

Гърлен секрет (устна кухина)

Храчка

Секрет от ухо

Секрет от око

Урина (конвенционален метод)

Уретрален секрет

Еякулат

Вагинален секрет

Вагинален секрет от бременни и деца

Цервикален секрет

Пунктат от стерилни кухини (ликвор)

Ранев секрет

Хемокултура (аеробна)

Жлъчка

Фецес-диагностично

Фецес-профилактично за салм., дизентерия и Ешерихия коли

Фецес-профилактично за салмонела и дизентерия

Фецес за салмонела

Фецес за дизентерия

Фецес за Ешерихия коли

Културелно изследване за Кандида албиканс

Фецес за патогенни стафилококи

Коклюш и паракоклюш (назофарингиален секрет)

Препарат по Грам

Препарат с метиленово синьо по Льофлер

Нативен препарат

Биохимична идентификация за Стафилококус ауреус

Биохимична идентификация за коагулаза-негативни стафилококи (конвенционален метод)

Биохимична идентификация за коагулаза-негативни стафилококи (до вид) с микротест

Биохимична идентификация за алфа-хемолитични стрептококи

Биохимична идентификация за стрептококи не-гр.А и не-гр.В, гр.А и гр.В (конвенционален метод)

Биохимична идентификация за пневмококи – конвенционален метод

Биохимична идентификация за ентерококи (до вид) (конвенционален метод)

Биохимична идентификация за Бета-хемолитични стрепто-коки (гр. A, B, C, G, F), Алфа-хемолитични стрептококи, S. pneumoniae и ентерококи (до вид) с микротест

Биохимична идентификация за Грам(-) от сем. Ентеробактериацее (конвенционален метод)

Биохимична идентификация за сем. Ентеробактериацее, род Вибрио и род Аеромонас (до вид) с микротест

Биохимична идентификация за Ешерихия коли (ЕПЕК, ЕТЕК, ЕИЕК), пробна аглутинация

Биохимична идентификация за Шигела – често срещани серотипове (конвенционален метод)

Биохимична идентификация за Шигела – рядко срещани серотипове

Биохимична идентификация за Салмонела – конвенционален метод

Биохимична идентификация за Псевдомонас аеругиноза (конвенционален метод)

Биохимична идентификация за други Грам (-) неферментативни бактерии (до група)

Биохимична идентификация за други Грам (-) неферментативни бактерии и Псевдомонас (до бактерии и Псевдомонас (до вид) – с микротест

Биохимична идентификация за коклюш и паракоклюш

Биохимична идентификация за Мораксела катаралис (конвенционален метод)

Биохимична идентификация за Кандида (други видове) с микротест

Агардифузионен тест за доказване на невзискателни микроорганизми с не по-малко от 8 диска

Агардифузионен тест за изследване на чувствителност към антимикробни средства на взискателни микроорганизми с не по-малко от 4 диска

Агардифузионен тест за изследване на чувствителност към антимикробни средства на взискателни микроорганизми с не по-малко от 6 диска

Агардифузионен тест за изследване на чувствителност към антимикробни средства на невзискателни микроорганизми с не по-малко от 6 диска

Агардифузионен тест за изследване на чувствителност към антимикробни средства на взискателни микроорганизми с не по-малко от 8 диска

Микробиологични изследвания на стерилни материали апаратура (сушилня)

Микробиологични изследвания на стерилизационна апаратура (автоклав)

Микробиологични изследвания на дезинфекционна апаратура (сушилня)

Микробиологично изследване на сухо болнично бельо, готово за употреба

Микробиологично изследване на смивове от повърхности в лечебни заведения

Микробиологично изследване на ръце на персонала след Хемодиализна течност – общ брой микроорганизми