Ку-треска

КУ – ТРЕСКА


Ку–треската е остро инфекциозно заболяване, което се характеризира с внезапно начало, отпадналост, главоболие и атипична пневмония. Среща се сравнително рядко, с изключение на отделни епидемични взривове в някои райони на страната.

В Софийска област са регистрирани 2 епидемични взрива от Ку – треска: в Етрополска община /м. ІІІ – VІ. 2002 година/ със 125 заболели и в Ботевградска община /м. V – VІ.2004 година/ с 220 заболели. Ежегодно се диагностицират единични случаи в различни населени места.

Ку – треската е зооноза с природна огнищност, причинявана от определен вид микроорганизъм /рикетсия/, с изразена зимно – пролетна сезонност, съвпадаща с агнилната кампания при овцете и козите.
От Ку – треска боледуват както дивите, така и селскостопанските животни. Кърлежи от над 70 вида са не само преносители, но и резервоари на инфекцията. Основен източник на инфекция за човека са домашните животни /главно овце и кози/, които боледуват безсимптомно. Причинителят се настанява трайно в пикочо-половата система на инфектираните животни. Отделя се най-масово по време на раждания и особено при аборти с изхвърлените плодове, плодни обвивки и течности, както и с млякото. Активирането на инфекцията се наблюдава през зимно-пролетния сезон, съвпадащ с агнилния период при овцете и козите.
Заразяването на човека може да се осъществи по инхалаторен, хранителен и контактен път, както и при ухапване от кърлеж. За нашата страна основният механизъм на заразяване е въздушно-праховият – при вдишване на заразен оборски прах от слама, фураж, вълна, кожи и други. При сухо и ветровито време заразните аерозоли могат да бъдат отнесени на километри разстояние. Хранителният път има значение при консумиране на заразени животински продукти, особено неварено прясно мляко. Важно значение има и контактният път на заразяване – през увредена кожа или лигавици (конюнктиви) при пряк контакт със заразени животни / доене, добив и преработка на мляко и месо/.

Възприемчивостта на човек към Ку – треската е висока. След боледуване се създава траен имунитет, който предпазва от повторни заболявания. Заболяването има зимно-пролетна сезонност, с максимум през месеците март-април.
Заболяванията протичат с картината на пневморикетсиоза, като най – честите симптоми са: остро начало, повишаване на телесната температура до 39 – 40º, изразено втрисане, отпадналост, болки в мускулите и ставите, незначителни оплаквания от страна на белия дроб, въпреки рентгенологично добре изразената пневмония. Заболяването се среща най-често под две клинични форми – грипоподобна и белодробна /атипична пневмония/.
Наличието на активни природни огнища на Ку – треска в Софийска област, както и трудностите, които съществуват в диференциално – диагностичен план, особено през зимно – пролетния сезон, налагат отново да напомним за опасността от това заболяване. За предпазване от заболяването е необходимо да се спазват следните профилактични мерки:

  • Използване на лични предпазни средства при обслужване на животните /престилки, маски, ръкавици и ботуши/, както и спазване на стриктна хигиена в личните стопанства;
  • Унищожаване на плацентите и абортираните плодове чрез изгаряне;
  • Определяне и хигиенизиране на пътищата за движение на животните в града и местата на събирането им;
  • Забрана на пашата в рамките на града;
  • Забрана продажбата на мляко и млечни продукти на нерегламентирани места;
  • Редовно окосяване на тревните площи в парковете, детските заведения, училищата, болниците и др.;
  • Провеждане на периодични обработки на тревните площи в населените места с подходящ инсектицид – за унищожаване на кърлежите.