Безплатни ваксини срещъ грип 2019 – 2020г.

Възможност за прилагане на безплатни ваксини срещу сезонния грип 2019 – 2020г.
на лица на и над 65 години

Ежегодните грипни епидемии са сериозен здравен и финансов проблем в нашата страна. Заболяванията от грип са съсредоточени основно в рамките на 3-4 седмици. През тези седмици средната заболяемост за страната достига до над 300 на 10 000 население, което означава, че в периода на епидемичния подем са преболедували на по-малко от 250 000 – 300 000 души. Само в областните градове всяка година възникват около 1 400 000 до 1 600 000 случая на остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип.

Грипът се проявява във всички възрастови групи, от по-леки до тежки състояния и смърт. Най – висока е смъртността при хората над 65 годишна възраст, предимно при лица с придружаващи заболявания.

Много от случаите на грип и свързаните с него тежки усложнения и смърт могат да бъдат предотвратени посредством ваксинопрофилактиката.
При здрави хора грипните ваксини могат да предотвратят 70 % до 90% от заболяванията от грип.
При хората в напреднала възраст ваксината намалява тежкото протичане и усложненията до 60 %, а смъртните случаи са 80%.
С Решение № 6 от 10.01.2019 г. на Министерски съвет е приета Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип, 2019 – 2022 г.
Една от основните цели на програмата е чрез повишаване на имунизационния обхват при възрастни, навършили 65 г., да се снижи заболяемостта и смъртността от сезонен грип и от усложненията свързани с грипа, както и да се повиши информираността на населението за риска от грип и свързаните с него усложнения.

Предвидено е имунизацията с грипни ваксини да се провежда през периода октомври – декември от общопрактикуващите лекари.
На общопрактикувашите лекари са предоставени указания за изпълнение на Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип, 2019 – 2022 г. и за начина на обхващане с безплатна противогрипна ваксина на лицата на и над 65 г.
За целта, желаещите да се имунизират с противогрипна ваксина, трябва да се обърнат към личния си лекар, тъй като обхващането ще се осъществи по тяхна преценка, с оглед здравословното им състояние.