Адрес, приемно време за работа с клиенти и телефон

Регионална картотека на медицинските експертизи – Софийска област

Адрес: Гр. София, ж.к. Младост I, ул. „Димитър Моллов“ №1
Телефон за връзка: 0886626715
e-mail: rkme@rzi-sfo.bg
Приемно време: всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч.

Дейността на Регионалната картотека на медицинските експертизи Софийска област се регламентира в Раздел V от Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с ПМС № 83 от 26.04.2010 г. /Обн. ДВ. бр.34 от 4 Май 2010г., изм. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.41 от 31 Май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.55 от 4 Юли 2014г./

ТЕРИТОРИАЛНИ ЕКСПЕРТНИ ЛЕКАРСКИ КОМИСИИ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

1. УМБАЛ „СВЕТА АННА” СОФИЯ АД

Адрес: гр. София, ж.к. Младост 1, ул. „Димитър Моллов” №1
Тел. : 02/9759214, 02/9759197
Работно време: 8-13.00ч. от понеделник до петък

2. „МБАЛ САМОКОВ” ЕООД

Адрес: гр. Самоков, ул. „Македония” №49
Тел. : 0722/98110, 0722/98111, 0879256369
Работно време: 8-16.00ч. от понеделник до петък

3. „МБАЛ ПРОФ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ГЕРЧЕВ –ЕТРОПОЛЕ” ЕООД

Адрес: гр. Етрополе, ул. „Бригадирска” №1
Тел. : 0879605658
Работно време: 8-14.00ч. от понеделник до петък

4. „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – СОФИЯ” ЕООД

Адрес: гр. София, бул. „Сливница” №309
Тел. : 02/9316120
Работно време: 8-15.00ч. от понеделник до петък