Регионална картотека на медицинската експертиза – Софийска област /РКМЕ/

 

РКМЕ към РЗИ-Софийска област информира, че с отпадането на извънредната епидемична обстановка от 01.04.2022 г. сроковете на издадени експертни решения, чийто срок изтича след 31.03.2022 г. не се удължават. Лицата с определена трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане е необходимо да подават заявления-декларации за предстоящото им преосвидетелстване в срок. 

За допълнителна информация: https://coronavirus.bg/bg/77

Регионална картотека на медицинската експертиза – Софийска област

Адрес: Гр. София, ж.к. Младост I, ул. „Димитър Моллов“ №1
Телефон за връзка: 0885 814 957; 0888 239 265; 0888 831 788
e-mail: rkme@rzi-sfo.bg
Приемно време: всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч.

Дейността на Регионалната картотека на медицинската експертиза – Софийска област се регламентира в Раздел V от Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с ПМС № 83 от 26.04.2010 г.