ЛЗ за болнична помощ

 1. 1.Университетска многопрофилна болница за активно лечение –

СВ. АННА” СОФИЯ АД

гр. София, ул. “Д.Моллов” №1

Тел. централа 02/9759000; EMAIL: sv.anna_sofia@abv.bg

 • • Болницата осъществява дейност по следните специалности: Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната, Клинична хематология, Гастроентерология, Нефролотия, Пневмология, Кардиология, Ревматология, Детски болести, Акушерство и гинекология, Обща и ендоскопска хирургия, Кардиохирургия, Ортопедия и травматология, Урология, Неврология, Неврохирургия, Лицево-челюстна хирургия, Анестезиология и интензивно лечение, Офталмология, Ушно-носни и гърлени болести, Инфекциозни болести, Физикална и рехабилитационна медицина, Неонатология, Обща и клинична патология, Клинична лаборатория, Образна диагностика, Микробиология, Трансфузионна хематология.

 • • В структурата на УМБАЛ „Света Анна” е разкрито Спешно отделение и Отделение по хемодиализа. Създадена е Обща ТЕЛК за Софийска област с – тел. 02/9759 214, 02/9753197.

 2. Многопрофилна болница за активно лечение – Ботевград ЕООД

Гр. Ботевград, ул. „Божко Божилов” № 1

Телeфон:  0723/69400, email: hosp_bot@abv.bg

 • • Болницата осъществява дейност по следните специалности: Вътрешни болести, Кардиология, Гастроентерология, Ендокринология и болести на обмяната, Пневмология, Детски болести, Акушерство и гинекология, Хирургия, Урология, Анестезиология и интензивно лечение, Неврология, Физикална и рехабилитационна медицина, Образна диагностика, Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Обща и клинична патология.

 • • В структурата на болницата е разкрито Отделение по хемодиализа.

 3. Многопрофилна болница за активно лечение – Елин Пелин ЕООД

гр. Елин Пелин, ул. „Здравец” № 15

Телeфон: 0725/60151; e-mail: mbal_elin_pelin@abv.bg

 • • Болницата осъществява дейност по следните специалности: Вътрешни болести – Кардиология, Пулмология, Нефрология,  Детски болести, Неврология, Физикална и рехабилитационна медицина, Образна диагностика, Клинична лаборатория.

 4. Многопрофилна болница за активно лечение – Етрополе ЕООД

гр. Етрополе, ул. “Бригадирска” №1

Телeфон: 0720/63685,  e-mail: mbal_etropole@mail.bg

 • • Болницата осъществява дейност по следните специалности: Вътрешни болести, Кардиология, Ендокринология, Гастроентерология, Детски болести, Неврология, Акушерство и гинекология, Хирургия, Ортопедия и травматология, Физикална и рехабилитационна медицина, Анестезиология и интензивно лечение.

 • • В структурата на МБАЛ Етрополе е саздадена обща ТЕЛК за общините Ботевград, Етрополе и Правец, с тел. 0879605658.

5. Многопрофилна болница за активно лечение – Ихтиман ЕООД

Гр. Ихтиман, ул. „Шипка” № 30

Телeфон: 0724/80010, emailmbaliht@mail.bg

 • • Болницата осъществява дейност по следните специалности: Вътрешни болести, Кардиология, Ендокринология и болести на обмяната, Пулмология, Нефрология, Гастроентерология, Детски болести, Неонатология, Хирургия, Неврология, Акушерство и гинекология, Анестезиология и интензивно лечение, Образна диагностика, Клинична лаборатория. 

6. Многопрофилна болница за активно лечение – Пирдоп ЕООД

Гр. Пирдоп, ул. „Георги Бенковски” № 24

email: hospital@pirdop.net

 • • Болницата осъществява дейност по следните специалности: Вътрешни болести, Кардиология, Гастроентерология, Пулмология, Хирургия, Анестезиология и интензивно лечение, Офталмология, Неврология, Детски болести, Физикална терапия и рехабилитация, Образна диагностика, Клинична лаборатория, Обща и клинична патология.

7.  Многопрофилна болница за активно лечение – Самоков ЕООД

гр. Самоков, ул. “Македония” №49

Телeфон: 0722/98110, 98111, email: mbal_samokov@abv.bg

 • • Болницата осъществява дейност по следните специалности: Вътрешни болести,Гастроентерология, Ендокринология и болести на обмяната, Пневмология и фтизиатрия, Нефрология, Кардиология, Клинична алергология, Физикална и рехабилитационна, Хирургия, Съдова хирургия, Урология, Ушно-гърлени болести, Офталмология, Анестезиология и интензивно лечение, Ортопедия и травматология, Детски болести, Нервни болести, Клинична токсикология, Акушерство и гинекология, Неонатология, Клинична лаборатория, Микробиология, Образна диагностика, Обща и клинична патология.

 •   • В структурата на МБАЛ „Самоков” е разкрито Отделение  по хемодиализа.

 • • Създадена е обща ТЕЛК за общините Самоков, Долна баня, Ихтиман с, тел. 0722/98110, 0722/98111.

8. Многопрофилна болница за активно лечение – Своге ЕООД

Гр. Своге, ул. „Староселска” № 4

Тел. централа – 0726/81, в. 27, email: mbalsvoge@abv.bg

 • • Болницата осъществява дейност по следните специалности: Вътрешни болести, Кардиология, Пулмология, Нефрология, Гастроентерология, Детски болести, Хирургия, Нврология, гинекология, Анестезиология и интензивно лечение, Физикална и рехабилитационна медицина, Образна диагностика , Клинична лаборатория.

9. Специализирана болница  за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – Костенец ЕООД

Гр. Костенец, ул. „Цариградско шосе” № 56

email bolnkost@abv.bg

 • • Болницата осъществява дейност по следните специалности: Вътрешни болести, Нервни болести, Физикална и рехабилитационна медицина, Образна диагностика, Клинична лаборатория.

10. „Специализирана болница за активно лечение за онкологични заболявания – София област” ЕООД

Гр. София, бул. „Столетов” № 67

Телeфон: 02/8013923, e-mail: sbaloz@sbaloz-sofobl.com

 • • Лечебното заведение е с междуобластни функции за жителите на Софийска, Пернишка и Кюстендилска области.

 • • Болницата осъществява активно издирване, диагностика, лечение, периодично наблюдение и рехабилитация на болни с онкологични заболявания и преканцерози.

11. “Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания – София област” ЕООД

Гр. София,  бул. “Сливница” №309

email: dbb_sofia_oblast@abv.bg

 • • Болницата извършва активно издирване, диагностика, лечение и периодично наблюдение на болни с туберколоза и хронични неспецифични белодробни заболявания (хроничен бронхит, белодробен емфизем, ХОББ, бронхиална астма, пневмонии, бронхопневмонии, белодробни абсцеси, плеврални изливи и др.)

12. “Център за психични здраве – София” ЕООД

Гр. София,  бул. “Сливница” № 309

Телeфон: 02/8319059, email: odpzss@mail.bg

 • • Центърът осъществява диагностика, лечение, периодично наблюдение и рехабилитация на болни с психични заболявания.

 • • В структурата на центъра е създадена ТЕЛК  – с тел. 02/9316120.

13. Многопрофилна болница за активно лечение „Скин системс“– с. Доганово ЕООД

 • • С. Доганово, община Елин Пелин, ул. Първа № 32 и гр. Елин Пелин, ул. „Здравец“ №15

 • • Болницата осъществява дейност по следните специалности: Пластично възстановителна и естетична хирургия, Хирургия, Ортопедия и травматология , Анестезиология и интензивно лечение, Физикална и рехабилитационна медицина, Образна диагностика , Клинична лаборатория, микробиология,Обща и клинична патология