ЛЗ за болнична помощ

1. Университетска многопрофилна болница за активно лечение СВ.АННА” СОФИЯ АД

гр. София, ул. “Д.Моллов” №1
Тел. централа 02/9759000; e-mail: sv.anna_sofia@abv.bg

Изпълнителен директор: д-р–Славчо Близнаков тел.: 02/9759 229

 • Болницата осъществява дейност по следните специалности: Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната, Клинична хематология, Гастроентерология, Нефролотия, Пневмология, Кардиология, Ревматология, Детски болести, Акушерство и гинекология, Обща и ендоскопска хирургия, Кардиохирургия, Ортопедия и травматология, Урология, Неврология, Неврохирургия, Лицево-челюстна хирургия, Анестезиология и интензивно лечение, Офталмология, Ушно-носни и гърлени болести, Инфекциозни болести, Физикална и рехабилитационна медицина, Неонатология, Обща и клинична патология, Клинична лаборатория, Образна диагностика, Микробиология, Трансфузионна хематология.

 • В структурата на УМБАЛ „Света Анна” е разкрито Спешно отделение и Отделение по хемодиализа. Създадена е Обща ТЕЛК за Софийска област с – тел. 02/9759 214, 02/9753197.

2. Многопрофилна болница за активно лечение – Ботевград ЕООД

Гр. Ботевград, ул. „Божко Божилов” № 1
Тел. централа  0723/66376, e-mail: hosp_bot@abv.bg

Управител – д-р Филип Филев – тел. 0723/69400

 • Болницата осъществява дейност по следните специалности: Вътрешни болести, Кардиология, Нефрология, Гастроентерология, Ендокринология и болести на обмяната, Клинична алергология, Пневмология, Детски болести, Акушерство и гинекология, Хирургия, Урология, Анестезиология и интензивно лечение, Неврология, Офталмология, Физикална и рехабилитационна медицина, Образна диагностика, Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Обща и клинична патология.

 • В структурата на болницата е разкрито Отделение по хемодиализа.

3. Многопрофилна болница за активно лечение – Елин Пелин ЕООД

гр. Елин Пелин, ул. „Здравец” № 15
Тел. централа – 0725/60153; e-mail: mbal_elin_pelin@abv.bg

Управител – д-р Мая Луканова – тел. 0725/60152

 • Болницата осъществява дейност по следните специалности: Вътрешни болести – Кардиология, Ендокринология и болести на обмяната, Пулмология, Нефрология,  Детски болести, Неврология, Физикална и рехабилитационна медицина, Образна диагностика, Клинична лаборатория.

4. Многопрофилна болница за активно лечение – Етрополе ЕООД

гр. Етрополе, ул. “Бригадирска” №1
Тел. централа 0720/63685,  e-mail: mbal_etropole@mail.bg

Управител д-р Галя Василева

 • Болницата осъществява дейност по следните специалности: Вътрешни болести, Кардиология, Ендокринология, Гастроентерология, Нефрология, Детски болести, Неврология, Акушерство и гинекология, Хирургия, Урология, Ортопедия и травматология, Оториноларингология, Физикална и рехабилитационна медицина, Анестезиология и интензивно лечение.

 • В структурата на МБАЛ Етрополе е саздадена обща ТЕЛК за общините Ботевград, Етрополе и Правец, с тел. 0879605658.

5. Многопрофилна болница за активно лечение – Ихтиман ЕООД

Гр. Ихтиман, ул. „Шипка” № 30
e-mail – mbaliht@mail.bg

Управител – д-р Ивка Георгиева , тел. 0724/82451

 • Болницата осъществява дейност по следните специалности: Вътрешни болести, Кардиология, Ендокринология и болести на обмяната, Пулмология, Нефрология, Гастроентерология, Детски болести, Неонатология, Хирургия, Неврология, Акушерство и гинекология, Анестезиология и интензивно лечение, Образна диагностика, Клинична лаборатория.

6. Многопрофилна болница за активно лечение – Пирдоп ЕООД

Гр. Пирдоп, ул. „Георги Бенковски” № 24
Тел. централа – 07181/5631 e- mail: hospital@pirdop.net

Управител – д-р Маргарита Гетова, тел. 07181/5631

 • Болницата осъществява дейност по следните специалности: Вътрешни болести, Кардиология, Гастроентерология, Нефрология, Ендокринология и болести на обмяната, Пулмология, Акушерство и гинекология, Хирургия, Ортопедия и травматология, Анестезиология и интензивно лечение, Офталмология, Оториноларингология, Неврология, Детски болести, Неонатология, Физикална терапия и рехабилитация, Образна диагностика, Клинична лаборатория, Обща и клинична патология.

 • В структурата на болницата е разкрито Отделение по хемодиализа.

7.  Многопрофилна болница за активно лечение – Самоков ЕООД

гр. Самоков, ул. “Македония” №49
Тел.централа 0889980130, e-mail: mbal_samokov@abv.bg

Управител: д-р Красимира Ковачка, прокурист д-р Светла Скелина тел. 0722/66413

 • Болницата осъществява дейност по следните специалности: Вътрешни болести,Гастроентерология, Ендокринология и болести на обмяната, Пневмология и фтизиатрия, Нефрология, Кардиология, Клинична алергология, Физикална и рехабилитационна, Хирургия, Съдова хирургия, Урология, Ушно-гърлени болести, Офталмология, Анестезиология и интензивно лечение, Ортопедия и травматология, Детски болести, Нервни болести, Клинична токсикология, Акушерство и гинекология, Неонатология, Клинична лаборатория, Микробиология, Образна диагностика, Обща и клинична патология.

 •   В структурата на МБАЛ „Самоков” е разкрито Отделение  по хемодиализа.

 • Създадена е обща ТЕЛК за общините Самоков, Долна баня, Ихтиман с, тел. 0722/98110, 072298111.

8. Многопрофилна болница за активно лечение – Своге ЕООД

Гр. Своге, ул. „Староселска” № 4
Тел. централа – 0726/81, e-mail: mbalsvoge@abv.bg

Управител: д-р Любица Томчева, тел. 0726/22577

 • Болницата осъществява дейност по следните специалности: Вътрешни болести, Кардиология, Ендокринология и болести на обмяната, Пулмология, Нефрология, Гастроентерология, Детски болести, Хирургия, Нврология, Акушерство и гинекология, Анестезиология и интензивно лечение, Физикална и рехабилитационна медицина, Образна диагностика , Клинична лаборатория.

9. Специализирана болница  за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – Костенец ЕООД

Гр. Костенец, ул. „Цариградско шосе” № 56
Тел. централа – 07142/3701, e-mail – bolnkost@abv.bg

Управител – д-р Мария Христоскова, тел. 07142/4292

 • Болницата осъществява дейност по следните специалности: Вътрешни болести, Нервни болести, Физикална и рехабилитационна медицина, Образна диагностика, Клинична лаборатория.

10. „Специализирана болница за активно лечение за онкологични заболявания – София област” ЕООД

Гр.София, бул. „Столетов” № 67
тел. 02/8013923, e-mail: sbaloz@sbaloz-sofobl.com

Управител: Д-р Диана Йорданова, тел. 02/8013922

 • Лечебното заведение е с междуобластни функции за жителите на Софийска, Пернишка и Кюстендилска области.

 • Болницата осъществява активно издирване, диагностика, лечение, периодично наблюдение и рехабилитация на болни с онкологични заболявания и преканцерози.

11. “Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания – София област” ЕООД

Гр. София,  бул. “Сливница” №309
Тел. централа -02/931 23 51,  e-mail: dbb_sofia_oblast@abv.bg

Управител: д-р Кирил Палавеев, тел. 02/8313086

 • Болницата извършва активно издирване, диагностика, лечение и периодично наблюдение на болни с туберколоза и хронични неспецифични белодробни заболявания (хроничен бронхит, белодробен емфизем, ХОББ, бронхиална астма, пневмонии, бронхопневмонии, белодробни абсцеси, плеврални изливи и др.)

12. “Център за психични здраве – София” ЕООД

Гр. София,  бул. “Сливница” № 309
Тел. централа – 02/8319059, e-mail: odpzss@mail.bg

Управител – д-р Емил Грашнов, тел. 02/8319098.

 • Центърът осъществява диагностика, лечение, периодично наблюдение и рехабилитация на болни с психични заболявания.

 • В структурата на центъра е създадена ТЕЛК  – с тел. 02/9316120.