Информация за отмяна на предписание за поставяне под карантина съгласно Заповед РД 01 288/01.06.2020г.

На вниманието на лицата, влезли на територията на Република България през ГКПП Калотина в периода от 20.05.2020 г. до 31.05.2020 г. вкл., от държави-членки на Европейския съюз ( с изключение на Кралство Швеция, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кралство Белгия, Република Ирландия, Република Португалия, Кралство Испания, Република Малта и Италия ) и от Република Сърбия и Република Северна Македония, при които причината за поставяне под карантина не е осъществен контакт с лице, болно от COVID-19.

Уведомяваме Ви, че в изпълнение на т. 11 от Заповед № РД-01-288/ 01.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването можете да подадете „Заявление-декларация“ за отмяна на „Предписание за поставяне под карантина“.

За целта можете да попълнените приложеното “Заявление-декларация”, което да изпратите по електронен път на адреса на РЗИ – Софийска област: rzi_sо@rzi-sfo.bg.