Информация за ваксините и ваксинацията срещу COVID-19

На вниманието на всички заинтересовани лица на територията на Софийска област

Възможни ваксинационни схеми при ваксините срещу COVID-19

Списък на регионални здравни инспекции и лечебни заведения в които се поставят ваксини срещу COVID-19 при деца

Списък на регионални здравни инспекции и лечени заведения за поставяне на ваксини срещу COVID-19 при възрастни и деца на и над 12 години

Възможни ваксинационни схеми

„+ мен“ – кампания на Министерството на здравеопазването за повишаване информираността относно ползите от ваксините и ваксинацията срещу COVID-19

COVID-19 и ваксинацията при страдащите от нервни заболявания

Хроничните белодробни заболявания, COVID-19 и ваксинацията срещу коронавирусната инфекция

Сърдечно-съдови усложнения и ваксинацията срещу COVID-19

Ваксинациите срещу COVID-19 при жените в репродуктивна възраст

Ваксинациите срещу COVID-19 при децата и младежите

Промяна в характеристиката на ваксина JANSSEN

Възможни ваксинационни схеми при ваксините срещу COVID-19

Информация за прилагане на педиатрична ваксина Comirnaty на деца от 5 до 11г.

Указания относно необходимите документи, които български пенсионери, ваксинирани срещу COVID-19 в чужбина следва да предоставят в РЗИ-Софийска област за изпълнение на ПМС № 474 от 2021 г.