Информация за ваксина срещу COVID-19 VidPrevtyn Beta

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Информираме Ви, че на 12.01.2023 г., в страната е доставена ваксина срещу COVID-19 с търговско наименование VidPrevtyn Beta на производителя – Sanofi Pasteur.

VidPrevtyn Beta е рекомбинантна ваксина, показана за бустер при възрастни, които преди това са получили иРНК или аденовирусна векторна ваксина срещу COVID-19, поне 4 месеца след предишна ваксина срещу COVID-19.

Желаещите да се имунизират с бустерна доза от тази ваксина, могат да се запишат предварително на телефоните посочени от ваксинационните центрове на територията  на Софийска област на адрес: https://rzi-sfo.bg/, от основно меню „Начало“, рубрика „Актуални новини“  – „Ваксинационни центрове на територията на Софийска област“.

Пълната информация относно лекарствения продукт е налична в Кратката характеристика на продукта, публично достъпна на интернет страницата на Изпълнителна агенция по лекарствата.

Тук: https://www.bda.bg/images/stories/documents/Vaccines_Covid19/20230112/vidprevtyn-beta-epar-product-information_bg.pdf.