Информация за ваксинационни центрове за Софийска област, през празнични и почивни дни


ВИКАдрес
Дата / Работно време
1УМБАЛ „Света Анна“Гр. София
Ул. „Димитър Моллов“ № 1
18.09.2021 – 08.00 – 20.00 ч.
19.09.2021 – 08.00 – 20.00 ч.
2МБАЛ „Проф. д-р Александър Герчев“Гр. Етрополе
Ул. „Бригадирска“ № 1
Кабинет № 1
18.09.2021 – 11.00 – 14.00 ч.
 
3
ГППМП „Санте“ ЕООД

Гр. Елин Пелин
Ул. „Христо Ботев“ № 13
18.09.2021 – 09.30 – 13.00 ч.
19.09.2021 – 09.30 – 13.00 ч.
4
МБАЛ „Своге“ ЕООД

Гр. Годеч, ул. Градина №1

18.09.2021 – 10.00 – 15.00 ч.

5
МБАЛ „Самоков“ ЕООД

Гр. Самоков, ул. Македония № 4918.09.2021 – 08.00 – 12.00 ч.
19.09.2021 – 08.00 – 12.00 ч.
6
МБАЛ „ Елин Пелин“ ЕООД

Гр. Елин Пелин, ул. Здравец № 1518.09.2021 – 08.00 – 12.00 ч.
19.09.2021 – 08.00 – 12.00 ч.

РЗИ – Софийска област няма изнесени ваксинационни екипи.