Извънредно положение

Във връзка с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България за обявяване на извънредно положение, здравният министър издаде заповед, с която въвежда противоепидемични мерки на територията на Република България – повече информация може да намерите на следния линк: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/13/rd-01-124-vuvejdane-protiepidemichni-merki.pd