Извънредно положение – 14.03.2020г

Във връзка с обявеното извънредно положение в цялата страна Ви уведомяваме, че считано от днес, се променя мярката за карантиниране от препоръчителна в задължителна! За неспазване на задължителен 14-дневен карантинен срок от заразените с COVID-19 и контактните с тях лица се носи наказателна отговорност съгласно българското законодателство.