Заявление-декларация за отмяна на Предписание за поставяне под карантина

На вниманието на лицата влезли на територията на Република България от Република Ирландия, Кралство Испания, Република Малта и Италия в периода 02.06.2020 г. до 14.06.2020 г. :

В изпълнение на т. 12 от Заповед № РД-01-338 / 13.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Ви уведомяваме, че можете да подадете „Заявление-декларация“ за отмяна на „Предписание за поставяне под карантина“.

За целта можете да попълнените приложеното “Заявление-декларация”, което да изпратите по електронен път на адреса на РЗИ – Софийска област: rzi_so@rzi-sfo.bg