Защита правата на пациента

Информация за Областните структури на организациите за защита правата на пациента:

„Българска асоциация за закрила на пациентите“

представител на организацията за Софийска област – Анна Григорова Илиева

приемно време – всеки работен ден от 11:00 – 16:00 ч.

адрес: гр. София, ж.к. „Лозенец“, бул.“Св.Наум“ № 18, ап.2

телефон за контакт: 0878 236 996

електронен адрес: office@patient.bg, info@patient.bg

сайт: https://patient.bg

 

 

„Сдружение за развитие на българското здравеопазване“

представител на организацията за Софийска област – Ангелина Бонова Кхан

приемно време – всеки работен ден от 17:30 до 18:30 ч. /след предварителна уговорка/

адрес: гр. София, ж.к. Стрелбище, ул.Нишава 121

телефон за контакт: 0878904903

електронен адрес: sfobl@bgpatients.org

сайт: https://bgpatients.org/