Заповеди на МЗ за влизане на територията на Р. България

Заповед № РД-01-189/ 28.04.2022

Заповед № РД-01-170/12.04.2022 г.

Заповед № РД-01-152/30.03.2022г.

Заповед №  РД-01-151/   28.03.2022г. за допълнение на Заповед № РД-01-126 от 9.03.2022 г.

Заповед № РД-01-126/ 09.03.2022 г

РД-01-109/25.02.2022 г

РД-01-85/ 15.02.2022 за изменение на Заповед № РД-01-49 от 28.01.2022 г., изменена със Заповед № РД-01-68 от 03.02.2022 г.

Заповед № РД-01-49/28.01.2022г.

Заповед № РД-01-26/17.01.2022 за изменение на Заповед № РД-01-19 от 14.01.2022 г.

Заповед № РД-01-19/14.01.2022

Заповед № РД-01-4/05.01.2022 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-977 от 26.11.2021 г., изменена със Заповед № РД-01-1036 от 17.12.2021 г.

ЗАПОВЕД № РД-01-1036/ 17.12.2021

ЗАПОВЕД № РД-01-977/ 26.11.2021

ЗАПОВЕД № РД-01-954/ 19.11.2021 Г. , за изменение на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г., изменена РД 01-767 от 10.09.2021 г., РД-01-794 от 24.09.2021 г., РД-01-820 от 08.10.2021 г. и РД-01-874 от 26.10.2021 г.

Заповед РД-01-874/26.10.2021 г., за изменение на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г., изменена със Заповед № РД01-767 от 10.09.2021 г., Заповед № РД-01-794 от 24.09.2021 г. и Заповед № РД-01-820
от 08.10.2021 г.

Заповед РД-01-820/08.10.2021 г., за изменение на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г., изменена със Заповед № РД01-767 от 10.09.2021 г. и

Заповед № РД-01-794 от 24.09.2021 г.

Заповед № РД-01-794/24.09.2021 г. в сила от 29.09.2021 г.

Заповед № РД-01-767/ 10.09.2021 в сила от 15.09.2021 г.

Заповед №РД-01-733/27.08.2021 г.