ВАКСИНАЦИОННИ ПУНКТОВЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАКСИНИ НА ВРЕМЕННИ ИМУНИЗАЦИОННИ КАБИНЕТИ И ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ

З А П О В Е Д

На основание чл. 59, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за здравето и чл. 5 от Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България и във връзка с изпълнението на Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България, приет с Решение № 896 на Министерския съвет от 2020 г., изменен и допълнен с Решение № 91 на Министерския съвет от 2021 г., Решение № 144 на Министерския съвет от 2021 г. и Решение № 145 на Министерския съвет от 2021 г.

Н А Р Е Ж Д А М:

  1. Директорите на регионалните здравни инспекции (РЗИ) да създадат организация за приоритетно доставяне на ваксини срещу COVID-19 на общопрактикуващите лекари. Ваксините се доставят всеки понеделник на база на предварително заявени от всеки общопрактикуващ лекар количества и вид, в зависимост от наличностите.
  2. В срок до 18.05.2021 г. Директорите на регионалните здравни инспекции да определят логистични пунктове във всяка община, а където е необходимо до отдалечени населени места за доставка на ваксините, като предварително обявят приблизителен час на доставката. Адресите на пунктовете с публикуват на интернет страницата на РЗИ в едно с лице и телефон за контакт.
  3. Всеки общопрактикуващ лекар до четвъртък на предишната седмица по електронна поща на РЗИ заявява необходимите количества ваксини срещу COVID-19 (по вид, за първа/втора доза, брой флакони) за следващата седмица, както и логистичния пункт, от който ще ги получава.
  4. Регионалните здравни инспекции обобщават получените заявки по т. 3 и изготвят разпределение на ваксините срещу COVID-19 за предоставяне на ОПЛ.
  5. Регионалните здравни инспекции организират транспортирането на разпределените съгласно т. 4 ваксини срещу COVID-19 до логистичните пунктове. При необходимост съдействие за транспортиране на доставките да бъде оказано от регионалните структури на МТСП, МВР, областните управители и кметовете на общини.
  6. Общопрактикуващите лекари носят отговорност за получаването на ваксините, в определеното за целта работно време на пункта.
  7. От понеделник до четвъртък на всяка седмица общопрактикуващите лекари и останалите разкрити ваксинационни центрове ваксинират лица на възраст над 60 години. В този период се допуска ваксиниране на лица и под 60 годишна възраст, ако са диспансеризирани с исхемична болест на сърцето, хронична бъбречна недостатъчност, захарен диабет, мозъчно-съдова болест, хронични белодробни заболявания и онкологични заболявания или други по преценка на лекаря. Петък, събота и неделя на всяка седмица се ваксинират всички желаещи лица по реда на записването.
  8. Графикът на ваксинирането по т. 7 от тази заповед се прилага за срок от два месеца, считано от датата на влизането ѝ в сила.
  9. Общопрактикуващите лекари предоставят на РЗИ списъци на трудноподвижни лица и на лица, живеещи в труднодостъпни и отдалечени райони, които желаят да бъдат ваксинирани срещу COVID-19 на място. Директорите на РЗИ организират мобилни имунизационни екипи, които извършват ваксинацията им във възможно най-кратък срок.
  10. Областните управители и кметовете на общини да окажат съдействие на РЗИ за включване на местните здравни медиатори и общественици с цел подпомагане на организацията на ваксинацията на лица от уязвими групи от населението, поради високия епидемиологичен риск от инфектиране, свързан с условията и начина им на живот.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на д-р Александър Златанов, заместник-министър на здравеопазването.

Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ

Министър на здравеопазването

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ВАКСИНАЦИОННИ ПУНКТОВЕ
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАКСИНИ НА ВРЕМЕННИ ИМУНИЗАЦИОННИ КАБИНЕТИ И ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИНаименование на пункта

Адрес

Обслужвана територия
1МБАЛ – Елин Пелин ЕООДгр. Елин Пелин, ул. “Здравец” № 15ОПЛ от община Елин Пелин и ОПЛ от община Горна Малина
2МБАЛ – Ботевград ЕООДгр. Ботевград, ул. “Божко Божилов” № 1ОПЛ от община Ботевград и ОПЛ от община Правец
3МБАЛ “Проф. д-р Ал. Герчев” ЕООД – Етрополегр. Етрополе, ул. “Бригадирска” № 1ОПЛ от община Етрополе
4МБАЛ – Самоков ЕООДгр. Самоков, ул. “Македония” № 49ОПЛ от община Самоков и ОПЛ от община Долна баня
5МБАЛ – Ихтиман ЕООДгр. Ихтиман, ул. “Шипка” № 30ОПЛ от община Ихтиман и ОПЛ от община Костенец
6МБАЛ- Своге ЕООДгр. Своге, ул. “Староселска” № 4ОПЛ от община Своге и ОПЛ от община Годеч
7МБАЛ – Пирдоп АДгр. Пирдоп, ул. “Георги Бенковски” № 24ОПЛ от общини Пирдоп, Антон, Златица, Копривщица, Челопеч, Чавдар и Мирково
8Медицински център I – Сливница ЕООДгр. Сливница, ул. “Тодор Каблешков” № 6ОПЛ от община Сливница и ОПЛ от община Драгоман
9АГПИПМП “Авицена” ООД – Костинбродгр. Костинброд, ул. “Ломско шосе” № 35ОПЛ от община Костинброд и ОПЛ от община Божурище

Лице за контакт с РЗИ – Софийска област:
Валентина Григорова – младши експерт
GSM: 0886 626 715
E-mail: Valentina.Grigorova@rzi-sfo.bg

гр. София, 14 май 2021г.