Административно обслужване

УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА РЗИ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ,

ПОРАДИ ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗВЕНО ДЕЛОВОДСТВОТО ВИ ИНФОРМИРАМЕ, ЧЕ ДЕЙНОСТТА С ПОТРЕБИТЕЛИ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С НАМАЛЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ, КАКТО СЛЕДВА:

ВСЕКИ РАБОТЕН  ДЕН

СУТРИН ОТ 10:00 ДО 11: 30 ч.

СЛЕД ОБЯД ОТ 15:00 ДО 16:00ч.

С ЦЕЛ СПАЗВАНЕ НА ВЪВЕДЕНИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЗИ-СОФИЙСКА ОБЛАСТ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ЗА НЕРАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ, В ТОВА ЧИСЛО И COVID-19 ИНФЕКЦИЯ, ВИ МОЛИМ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТЕ ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПЛАЩАНЕ ПО БАНКОВ ПЪТ, ПО  БАНКОВАТА СМЕТКА НА РЗИ- СОФИЙСКА ОБЛАСТ, КАКТО СЛЕДВА:

БАНКА: ТБ УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, ОФИС „ХЕМУС“

IBAN: BG22 UNCR 9660 3125 0062 16

BIC: UNCRBGSF

ФАКТУРИТЕ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ ЩЕ БЪДАТ ИЗПРАЩАНИ НА ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА, ПОСОЧЕНА ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА, ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО.

В СЛУЧАИТЕ НА ПЛАЩАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ТАКСИ В БРОЙ ЗА ЗАЯВЕНИ И ПРЕДОСТАВЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, СЪЩИТЕ СЕ  ИЗВЪРШВАТ В КАБИНЕТ № 47 – ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА РЗИ-СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН

СУТРИН ОТ 10:30 ДО 11: 30 ч.

СЛЕД ОБЯД ОТ 14:30 ДО 15:30ч.

ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ЗАВЕРКИ ЛИЧНИ ЗДРАВНИ КНИЖКИ СЕ ЗАВЕРЯВАТ И ВПИСВАТ В РЕГИСТЪРА НА НОВОИЗДАДЕНИТЕ ЗДРАВНИ КНИЖКИ ПО ЧЛ.11 НА НАРЕДБА № 15 ОТ 27 ЮНИ 2006 Г.,  ОТ ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ „ОЗ“, ОТДЕЛ ДЗК.

ПРЕДВАРИТЕЛНО ВИ СЕ ИЗВИНЯВАМЕ ЗА ПРИЧИНЕНОТО НЕУДОБСТВО И ВИ БЛАГОДАРИМ ЗА РАЗБИРАНЕТО!

                               ЕКИПЪТ НА  РЗИ- СОФИЙСКА ОБЛАСТ