На вниманието на педагогическия и непедагогическия персонал от учебните заведения. Създадена организация за тестване с бързи антигенни тестове.

НА ВНИМАНИЕТО НА:

  • СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ИМУНИЗАЦИОННИ КАБИНЕТИ КЪМ МБАЛ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ И
  • МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ЗДРАВНИТЕ КАБИНЕТИ НА УЧИЛИЩАТА

Във връзка със създадената организация за тестване с бързи антигенни тестове, в периода 25.01.2021 – 03.02.2021 г., на педагогическия и непедагогическия персонал от учебните заведения, и процеса по събиране и анализ на резултатите е необходимо:

  • След провеждане на тестовете да се изпраща ежедневно до РЗИ – Софийска област попълнен приложения файл.
  • В името на файла да се вписва име на образователно заведение и дата на тестване.
  • Темплейта не трябва да се променя и колоните в червено са задължителни.