РЗИ-Софийска област обявява конкурси за длъжностите: „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ РКМЕ, дирекция „МД“, „ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ” и „ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР“ дирекция „НЗБ” и по чл. 81а от ЗДСл за длъжността “ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ”, дирекция „МД“ (виж тук)

Процедура за подбор при мобилност по реда на чл. 81а от ЗДСл, за заемане на длъжността “ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ”, дирекция “Медицински дейности”

Конкурс за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ”, дирекция “Медицински дейности”

Конкурс за длъжността „ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ”, дирекция “Надзор на заразните болести”

Конкурс за длъжността „ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР“, дирекция “Надзор на заразните болести”

За повече информация виж тук