Регистър на обектите за бутилиране на води

На територията на Софийска област няма данни за обекти за производство, приготвяне или обработка на бутилирана натурална минерална, изворна и трапезна вода, които са получили удостоверение за регистрация от РЗИ – Софийска област.