Регистър на издадените удостоверения за регистрация на дрогерии

Съдържа данни за действащите дрогерии на територията на Софийска област, които са получили удостоверение за регистрация от РЗИ – Софийска област.

Регистърът съдържа номер на удостоверение; дата на регистрация; седалище и адрес на лицето, получило удостоверение за регистрация на дрогерия; три имена на ръководителя на дрогерията; адрес на дрогерията; дата на прекратяване на регистрацията; промяна в обстоятелствата.

Актуално към 16.04.2024г.