Паразитологични изследвания

Серумна проба за Toxoplasma gondii по ELISA (Ig Г)

Серумна проба Ig М-антитела към Токсоплазма годнии по ЕЛИЗА

Имунологично изследване за токсоплазмоза-Реакция пасивна хемаглутинация (РПХА)

Имунологично изследване за Echinococus granulosus по ЕЛИЗА (Ig Г)

Имунологично изследване за ехинококоза-РПХА

Имунологично изследване за фасциолоза-РПХА

Имунологично изследване за трихинелоза-РПХА

Имунологично изследване за Trichinella spiralis по ELISA (Ig Г)

Бърз имуно-хроматографски тест за диагностика на малария

Културелна диагностика на трихомоноза

Културелна диагностика на амебиаза и бластоцистоза

Морфологични изследванияза пневмоцистоза (Романовски-Гимза)

Морфологични изследвания за пневмоцистоза (толуидин блау)

Морфологични изследвания за криптоспоридии (карбол-фуксин)

Морфологични изследвания за криптоспоридии (Цил-Нилсен)

Морфологични изследвания за токсоплазмоза (Романовски-Гимза)

Морфологични изследвания за малария (Романовски-Гимза)

Морфологични изследвания за трипанозомози (Романовски-Гимза)

Морфологични изследвания за лайшманиози (Романовски-Гимза)

Морфологични изследвания за трихомоназа (Романовски-Гимза)

Морфологични изследвания за трихомоназа (нативен препарат)

Морфологични изследвания за ламблиоза (нативен препарат с лугол)

Морфологични изследвания за ламблиоза (нативен препарат от дуоденален сок)

Морфологични изследвания за балантидиоза

Морфологични изследвания за балантидиоза

Морфологични изследвания за амебиаза (нативен препарат с консервант) – Бъроу

Морфологични изследвания за амебиаза (нативен препарат с физиологичен разтвор)

Морфологични изследвания за амебиаза (нативен препарат с лугол)

Морфологични изследвания за чревни протозои (формалин-етеров метод)

Морфологични изследвания за хелминтни ларви в белия дроб (храчка)

Морфологични изследвания за филариатоза (Романовски-Гимза)

Морфологични изследвания за филариатоза (микроскопиране на дебела капка кръв)

Морфологични изследвания за филариатоза (обогатяване с формалин)

Морфологични изследвания за чревни хелминтози – седиментация

Морфологични изследвания за чревни хелминтози – флотация по Фюлеборн

Морфологични изследвания за ентеробиоза (скоч-лента)

Морфологични изследвания за ентеробиоза (с клечка за зъби)

Морфологични изследвания за шистозоматози (овоскопия на урина)

Морфологични изследвания за чревни ларви (по Берман)

Определяне на екстензинвазия на хелминти (по Стол-Красилников)

Морфодиагностика на хелминтни яйца-метод на Като

Вземане на перианален секрет за паразитологично изследване

Паразитологични изследвания-компресивна трихинелоскопия

Паразитологични изследвания-смилане с изкуствен стомашен сок

Паразитологични изследвания на плодове и зеленчуци (Романовски)

Паразитологични изследвания на отпадни води (Романовски)

Паразитологични изследвания на почви (Романовски) на почви (Романовски)

Паразитологични изследвания на смивове от битова среда