Регионална картотека на медицинската експертиза – Софийска област /РКМЕ/

Регионална картотека на медицинската експертиза – Софийска област

Адрес: Гр. София, ж.к. Младост I, ул. „Димитър Моллов“ №1
Телефон за връзка: 0885 814 957; 0888 239 265; 0888 831 788
e-mail: rkme@rzi-sfo.bg
Visiting hours: всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч.

Дейността на Регионалната картотека на медицинската експертиза – Софийска област се регламентира в Раздел V от Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с ПМС № 83 от 26.04.2010 г.